Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI hos högriskpatienter med prostatacancer

Astellas meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat resultat från fas III-studien EMBARK som studerat XTANDI™ (enzalutamid) och leuprorelin i kombination (n=355), placebo i kombination med leuprorelin (n=358), och enzalutamid som monoterapi (n=355) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

De resultat som nu publicerats kompletterar resultat presenterade vid plenarsessionen på American Urological Societys årsmöte den 29 april i år. Resultaten visar en förbättring av metastasfri överlevnad (MFS) med 57,6 procent för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med leuprorelin, jämfört med placebo i kombination med leuprorelin (hazard ratio [HR]: 0,42; 95% konfidensintervall [KI], 0,30-0,61; p<0,001).

– Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige, och även om män med sjukdom utan spridning för det mesta kan botas med dagens primära behandling, löper vissa fortfarande en högre risk för biokemiskt återfall, vilket kan resultera i metastaser. För dessa patienter finns begränsade data tillgänglig som kunnat visa på metastasfri överlevnad, och det gör dessa resultat från EMBARK-studien intressanta, säger Camille Claudius, senior medicinsk direktör hos Astellas i Norden.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

”Late-breaking” resultat för zolbetuximab vid cancer i magsäcken eller magmunnen

Resultat visar signifikant förlängd överlevnad vid behandling med Padcev i kombination med Keytruda