Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rekordutdelning till svensk cancerforskning: 850 miljoner kronor

Cancerfonden har beslutat att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning i år. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden. Idag presenteras vilka forskare och forskningsprojekt som får dela på summan.

 

Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

 

– Tack vare alla givare kan vi nu stolt dela ut vårt största belopp någonsin till cancerforskning. Vi ser framsteg hela tiden och vi vet att det är avgörande att satsa på forskningen för att hitta sätt att förebygga, upptäcka, behandla och slutligen besegra cancer, säger , ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt senaste sammanträde beslutat att dela ut 732 miljoner kronor till 230 forskningsprojekt: Detta är några av forskningsprojekten som får finansiering:

Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet, forskar på varför kvinnor med högre brösttäthet löper större risk att få bröstcancer och hur man kan utveckla olika metoder för att minska risken för att utveckla cancer om man har täta bröst. Charlotta Dabrosin får 5,25 miljoner för att bedriva sin forskning.

–  Vår förhoppning är att vi ska hitta nya principer för prevention och behandling av bröstcancer. Båda dessa områden är av största betydelse för kvinnors hälsa, säger Charlotta Dabrosin.

Pernilla Wikström, professor vid Umeå universitet, tar fram nya metoder för att upptäcka aggressiv prostatacancer tidigare så att rätt behandling kan ges i ett botbart skede. Pernilla Wikström får 3 miljoner kronor för sin forskning.

– Prostatacancer är en mycket vanlig sjukdom som för det mesta är ofarlig men som kan bli väldigt farlig och dödlig om cancern sprider sig från prostatan och bildar metastaser i framför allt skelettet, säger Pernilla Wikström

Annika Strandell, universitetslektor vid Göteborgs universitet tilldelas 2,4 miljoner kronor för att undersöka om man kan förebygga cancer i äggstockarna genom att operera bort äggledarna. Annika Strandell får 2,4 miljoner fördelat över tre år för sitt forskningsprojekt.

– Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering, säger Annika Strandell.

Annika Strandell får 2,4 miljoner fördelat över tre år för sitt forskningsprojekt.

Särskild satsning på strålterapiforskning och preventionsforskning

I år satsar Cancerfonden särskilt på forskning inom strålterapi och prevention. 66 miljoner kronor delas ut till sex forskningsprojekt inom strålterapi och 28 miljoner kronor delas ut till åtta forskartjänster som fokuserar på preventionsforskning.

– Strålterapi är en hörnsten inom cancersjukvården, men forskningsmiljöerna är för få i Sverige. Det har lett till att vi har svårt att säkra utvecklingen av kompetens för både forskning och behandling inom detta område och därför har vi valt att satsa på strålterapiforskning i år, säger Klas Kärre.

Fördelning per lärosäte:

Karolinska institutet: 277 400 000 kronor

Lunds universitet: 138 500 000 kronor

Göteborgs universitet: 129 100 000 kronor

Uppsala universitet: 95 400 000 kronor

Linköpings universitet: 24 400 000 kronor

Umeå universitet: 21 700 000 kronor

Stockholms universitet: 18 600 000 kronor

Kungliga tekniska högskolan: 12 300 000 kronor

Örebro Universitet: 4 200 000 kronor

Gymnastik och Idrottshögskolan: 2 400 000 kronor

Ersta Sköndal Bräcke högskola: 2 400 000 kronor

Linnéuniversitetet: 2 400 000 kronor

Sophiahemmet: 1 600 000 kronor

Chalmers tekniska högskola: 1 600 000 kronor

Rekordutdelning

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut totalt 732 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på fjorton lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Utses i nationell konkurrens

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.

Jens Petersen
Pressekreterare
+46 76 814 74 26
[email protected]

Cancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

#tillsammansmotcancer

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre