Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Projekt ska kartlägga hur mer cancervård kan ges nära hemmet

Hur kan cancervården bli mer tillgänglig och flyttas närmare patienterna i Uppsala län? Det ska kartläggas inom projektet ”Cancervård närmare hemmet” som startar i höst. Bakgrunden är utmaningar inom cancervården, att allt fler invånare kommer att insjukna i och leva med cancer. Den 26 augusti hålls en digital konferens om satsningen, ledd från Akademiska sjukhuset.

– Den demografiska utvecklingen, med alltfler äldre invånare, samt tillkomsten av nya, effektiva behandlingar sätter ökat tryck på cancervården. Samtidigt finns ambitionen att vården ska anpassas mer individuellt, med hänsyn till patienternas egna behov och önskningar, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

– Vi har sett en genomsnittlig ökning av patientantalet på cirka fem procent de senaste åren. Vi måste därför vända på alla stenar för att undersöka hur vi ska kunna hantera detta och ge en lika god vård till alla våra patienter, säger Henrik Lindman, tf verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar.

Allt fler får och lever med cancer. Många patienter behandlas också idag längre för sin sjukdom och vården måste därför anpassas utifrån patienternas unika livssituationer där tid för familj och arbete är viktiga delar. Att skapa närhet till vård är något som också pågår genom regionens arbete med effektiv och nära vård 2030.

Enligt Henrik Lindman handlar en fråga om möjligheten till decentralisering, att flytta vården närmare patienterna, till exempel att patienter har kontakt med filialer i behandling och uppföljning eller att vissa behandlingar administreras i deras hem. Andra frågor gäller effektiveringen och utnyttjandet av dagens behandlingsavdelning på Akademiska sjukhuset.

Inom ramen för projektet ska man undersöka om det går, och om patienter är intresserade av, att få sin vård närmare och/eller vid andra tidpunkter än idag. Alla behöver kanske inte resa till Akademiska sjukhuset för att erhålla rutinbaserad behandling och någon kanske fördrar att få behandling kvällstid. Projektet ska bland annat undersöka om vård kan erhållas i Enköping, Tierp eller Östhammar – antingen via filialer till den onkologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset eller i patienters hem.

Utvecklingsprojektet sker i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Bristol Myers Squibb (BMS). Det lanseras vid en digital konferens ledd från Akademiska sjukhuset 26 augusti.

– Detta är ett otroligt inspirerande projekt för att utveckla vården. Min förhoppning är att det ska bana väg för mer utveckling av vård nära patienten. Att flytta ut specialistvården från Akademiska sjukhuset är en förutsättning för att klara av den demografiska utvecklingen samtidigt som patienten slipper resa långa sträckor för att få vård. Vi behöver mer utvecklingsprojekt med företag för att klara av den framtida vården, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Följande personer medverkar i konferensen den 26 augusti:

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
Hans-Inge Persson, författare, debattör och närståenderepresentant
Maria Andersson Ödman, verksamhetsutvecklare inom blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset
Henrik Lindman, tf verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset
Sara Sveijer, sjuksköterska på onkologisk behandlingsavdelning (OBA)

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen