Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Premiär för den första genanalysen av uveala melanom

För en tid sedan skickades de första proverna för genanalys av uveala melanom från S:t Eriks Ögonsjukhus till SciLifeLab. Det är Gustav Stålhammar och hans forskningsteam vid Karolinska Institutet som infört en ny analysmodell som på ett mycket precist sätt kan förutsäga risken för dottertumörer.

Gustav Stålhammar och hans forskningsteam har tagit fram en analysmodell för att kunna förutsäga risken för dottertumörer vid uvealt melanom. Foto: S:t Eriks Ögonsjukhus.

Analysmodellen kommer att kunna leda till en förbättrad överlevnad för cancerpatienter. Det har tagit tid att utveckla, validera och införa analysmodellen.

– Nu kan vi med större precision förutsäga en patients risk att dö av sitt melanom. Det innebär att resurser kan fördelas mer effektivt och patientvården kan individualiseras genom anpassad information och uppföljning, säger ögononkolog, ögonpatolog och forskargruppsansvarig Gustav Stålhammar.

– Till en början kommer vi kunna erbjuda testet till kanske hälften av patienterna, men på sikt vill vi förstås kunna göra det till nästan alla.

Liknande poster

Ny och förbättrad klassifikation av aggressiv ögoncancer

Enkelt blodprov kan avslöja risk för metastaser vid uvealt melanom