Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enkelt blodprov kan avslöja risk för metastaser vid uvealt melanom

En studie av forskare vid Karolinska Institutet och S: Eriks Ögonsjukhus visar att det med ett enda blodprov går att förutsäga vilka patienter som senare kommer att utveckla metastaser efter en uvealt melanom-diagnos. Det nyutvecklade testet beskrivs i en artikel i tidskriften BMC Cancer.

Ögonpatolog och -onkolog Gustav Stålhammar och hans forskargrupp har utvecklat ett enkelt blodprov som kan förutsäga vilka patienter som löper en större risk att utveckla metastaser vid uvealt melanom.

Nästan hälften av alla patienter som får diagnosen uvealt melanom utvecklar med tiden dottertumörer. Nu har forskargruppen för ögononkologi och -patologi vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus utvecklat ett test som kan förutsäga en patients risk att drabbas av sådana dottertumörer. För testet behövs bara ett enda blodprov från armen, till skillnad från andra test som kräver tillgång till antingen tumörvävnad som måste opereras ut från ögat, eller att patienten lämnar regelbundna blodprover.

–Genom att mäta halten av två olika proteiner i blodet kan patienten få veta om den har låg, medelhög eller hög risk att drabbas. Vi vet att patienter mår bättre av att få information om sin risk, även om det innebär att man får veta att prognosen är dålig. Därför är det viktigt att kunna erbjuda våra patienter det här testet, säger ansvarig forskargruppsledare, ögononkolog och -patolog Gustav Stålhammar.

En annan fördel med testet är att det möjliggör en bättre styrning av vårdens resurser. Patienter med högre risk kan få en tätare uppföljning, medan patienter med mycket låg risk får en glesare uppföljning.

Testet kallas serUM-Px och har utvecklats i tre steg. Först undersöktes en stor mängd proteiner för att hitta de som är allra lämpligast. Därefter användes de utvalda proteinerna tillsammans med information om patienterna för att ta fram själva testet. I denna mäts halten av proteinerna leptin och osteopontin. I sista steget bekräftades att testet har en god förmåga att förutsäga en enskild patients risk. Testet är ännu inte tillgängligt kliniskt.

Läs mer om testet här.

Liknande poster

Premiär för den första genanalysen av uveala melanom

Ny och förbättrad klassifikation av aggressiv ögoncancer

Enkelt blodprov avslöjar risk för metastaser vid uvealt melanom