Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny och förbättrad klassifikation av aggressiv ögoncancer

Forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet har i ett internationellt samarbete utvecklat en ny och förbättrad klassifikation av den aggressiva ögoncancern uvealt melanom. Här följer en kort intervju med Gustav Stålhammar, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.

Vad visar er publikation?

Gustav Stålhammar. Foto: Jens Sølvberg.

– En stor andel av de patienter som drabbas av uvealt melanom i ögat utvecklar dottertumörer och avlider av sin sjukdom. Risken för att utveckla dottertumörer är starkt kopplad till tumörens storlek och utbredning i ögat. I ett internationellt samarbete har nu forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet, tillsammans med kollegor i Storbritannien och USA utvecklat en ny och förbättrad klassifikation.

Varför är resultaten viktiga?

– Genom en enkel mätning av tumörens storlek och utbredning i ögat kan risken att utveckla dottertumörer förutsägas med stor noggrannhet. Detta innebär att drabbade patienter kan få bättre information om sin sjukdom, och att vi får bättre möjligheter att utveckla effektiv behandling – något som till stor del saknas i dag.

Hur genomförde ni studien?

– Data om över 6000 patienter användes för att utveckla en ny klassifikation. Denna bygger på beräkning av tumörens volym, medan tidigare klassifikation endast tar hänsyn till tumörens största diameter och tjocklek. Genom flera statistiska beräkningar visas att den nya klassifikationen har bättre förmåga att förutse vilka patienter som kommer utveckla dottertumörer, och vilka patienter som inte kommer göra det. Klassifikationen utvecklades även med hänsyn till kromosomavvikelser och celltyper som har visats ha stor betydelse för patientens prognos.

Vad är nästa steg i er forskning?

– Att validera den nya klassifikationen i nya kohorter och införa den i klinisk vardag världen över.

Läs publikationen här.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Premiär för den första genanalysen av uveala melanom

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening