Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt CHMP-utlåtande för Imbruvica (ibrutinib)

Positivt CHMP-utlåtande för Imbruvica (ibrutinib): utökad indikation för kombinationsbehandling under fast behandlingstid för vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

 

Hela pressreleasen

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant