Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ledtider halverade i pilotprojekt med standardiserade vårdförlopp

Ledtider halverade i pilotprojekt med standardiserade vårdförlopp
– enbart positiva erfarenheter i Västerbotten

Relativt enkla förändringar har gett stora förbättringar sedan öronnäsa- hals- och käkkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå anammat standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. På bara några år har kliniken minskat ledtiderna från välgrundad misstanke till behandlingsstart med omkring 20 dagar. Det innebär en ungefärlig halvering. ÖNH är en av fem pilotkliniker inom Västerbottens läns landsting.

En väl fungerande samarbetsmodell med övriga landsting (Västernorrland, Norrbotten, Jämtland) i Region norr har gjort att ÖNH i Umeå med marginal lämnat den bottenplacering man tidigare haft i nationella jämförelser.
– Jag kom hit för ett och ett halvt år sedan och är fascinerad över den framåtanda och det engagemang som finns. Det är ett fantastiskt arbete under flera år som nu ger resultat, säger Lena Norberg Spaak, överläkare i kirurgi och tumöransvarig vid ÖNH i Umeå. Vi träffas på kliniken tillsammans med Brith Granström, som är processledare för huvud- och halscancer inom den norra regionen, samt Göran Hugosson, projektledare för SVF i Västerbotten. När intervjun görs är planeringen för de kommande ÖNHdagarna i Umeå i början av juni i full gång och entusiasmen är påtaglig för att ytterligare stärka det förbättringsarbete som inleddes för några år sedan.
– Egentligen började arbetet med ett snabbspår för att korta de ledtider som var orimligt långa tidigare. Att vår verksamhet blev en pilot för standardiserade vårdförlopp har förstärkt det arbetet, säger Brith Granström.

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Avancerad cancerbehandling ges nu vid Norrlands universitetssjukhus