Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PET/MR effektivare än PET/DT för diagnostik av neuroendokrina tumörer

Känsliga och tillförlitliga röntgenundersökningar är viktiga för diagnostik och uppföljning av neuroendokrina tumörer. En jämförande klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar nu att PET/MR är effektivare än PET/DT

Känsliga och tillförlitliga röntgenundersökningar är viktiga för diagnostik och uppföljning av neuroendokrina tumörer. En jämförande klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar nu att PET/MR är effektivare än PET/DT.


Anders Sundin

– Det är en liten serie med ett dussintal patienter, där samtliga har genomgått PET/DT med en spårsubstans och PET/MR med två spårsubstanser. Resultaten visar dock övertygande att PET/MR diagnostiserar fler tumörlesioner och att tolkningen av undersökningsfynden blir säkrare, säger Anders Sundin, överläkare och professor inom radiologi och molekylär avbildning, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Neuroendokrina tumörer, NET, bildas av celler som ska producera hormoner men som har förändrats så att de har blivit cancerceller. De är vanligast i mag-tarmkanalen och lungorna, men kan uppstå i andra organ såsom magsäcken, ändtarmen eller bukspottkörteln. NET sprider sig ofta till lymfkörtlar och lever. De flesta som drabbas är över 60 år och något fler är kvinnor. Exakt vad som orsakar NET är ännu oklart, men viss ärftlighet förekommer framförallt när sådana tumörer utgår från bukspottkörteln.

Ofta är symptomen oklara med bukbesvär och smärta, diarréer, astmaliknande besvär och plötslig hudrodnad, så kallad flush. Hormonbildande NET i bukspottkörteln kan ge märkliga hormonsymptom till exempel lågt blodsocker med yrsel och svimningskänsla. Eftersom symtomen länge kan vara relativt diffusa och inte ger utslag på vanliga laboratorieprov kan det dröja lång tid innan NET upptäcks. Ibland hittas en NET i samband med annan utredning, exempelvis i magsäcken vid gastroskopi eller i ändtarmen vid rektoskopi. I samband med bukkirurgi kan man ibland hitta en NET i tunntarmen eller blindtarmsbihanget.

Vid misstanke om en neuroendokrin tumör tas blodprover och ibland urinprov för att mäta specifika hormoner. Därefter brukar man gå vidare med röntgen, oftast datortomografi (DT) samt PET-kameraundersökningför att kartlägga eventuell spridning.

På Akademiska sjukhuset används numera två moderna kombinerade tekniker PET/MR och PET/DT, PET/DT är en PET-kamera som kopplats ihop med datortomografiutrustning, och som vi använt på sjukhuset sedan 15 år, medan man vid PET/MR kopplat ihop PET-kameran med en magnetkamera, och denna används sedan några år tillbaka för forskningsstudier.

– Operation är det enda sättet att bota en neuroendokrin tumör, men vid tumörspridning finns andra behandlingar. Därför är det viktigt att avbildningen är så känslig och säker som möjligt för att kunna kartlägga tumörutbredningen och utifrån den erbjuda den bästa behandlingen. I den aktuella studien var PET/MR bättre än PET/DT för tumörkartläggning eftersom PET-komponenten i båda kamerorna var likvärdiga men att MR hittade fler tumörer än DT och gjorde tolkningen av bildfynden säkrare, avslutar Anders Sundin.


FAKTA: Neuroendokrina tumörer – ett av fyra Centres of Excellence på Akademiska

  • Centres of Excellence (CoE) inrättades på Akademiska sjukhuset år 2012.
  • Idag har sjukhuset fyra Centres of Excellence; inom neuroendokrina tumörer, neurotrauma, inflammationer och typ 1-diabetes.
  • Fokuset för centret inom endokrina tumörer är högspecialicerad utredning, behandling, uppföljning och forskning.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen