Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patienter får snabbare provsvar om leukemi

Linda Arvidsson, sjukhusgenetiker, som varit med och utvecklat metoden. Här tillsammans med Saja Hameed, biomedicinsk analytiker.

Patienter med misstänkt akut leukemi får nu snabbare provsvar. Allt tack vare ett nytt arbetssätt och en effektiv metod som har utvecklats i Skåne.

Nu kan behandlande läkare få snabbare svar om en patient har misstänkt akut leukemi. Tidigare tog det alltid över två dygn. Nu tar det bara fyra till fem timmar för medarbetarna på laboratoriet att göra en genetisk analys.

Viktigt för läkaren

– Det är jätteroligt att vi kan ge svaret till behandlade läkare så snabbt. Det är viktigt för läkaren att sätta in rätt behandling direkt inom första dygnet, säger Linda Arvidsson, sjukhusgenetiker på Klinisk genetik och patologi i Region Skåne.

– Många gånger är patienten svårt sjuk och behandling behövs genast. Nu har vi fått en robust, snabb och effektiv metod, säger hon.

Klinisk genetik och patologi är bland de första laboratorierna i Sverige som använder metoden. Den har utvecklats det senaste året av Linda Arvidsson tillsammans med professor Bertil Johansson, Lunds universitet och Anna Collin, enhetschef på klinisk genetik.

Skiljer ut akut leukemi

I Skåne behandlas cirka 80 patienter varje år för akut leukemi. Det är viktigt att de får en snabb diagnos. Tidigare har det tagit tid att skilja ut olika varianter av leukemin och att sätta in skräddarsydd behandling,

– Vi har fått mycket positiv feedback från behandlande läkare. Nu kan de direkt sätta in en målriktad behandling om specifika genetiska varianter hittas. Varje timme räknas när patienten är svårt sjuk, säger Linda Arvidsson.

Säker metod

Det har varit ett intensivt arbete. Hela arbetsflödet, från det att patienten lämnat ett prov och till dess att läkaren har svaret, har setts över. Fyra medarbetare på laboratoriet arbetar nu varje dag med metoden och har specialkompetens.

– Vi har arbetat mycket med att validera och uppdatera en gammal metod. Den nygamla metoden är ackrediterad. Och vi kan lita på att svaret som går till patienten är sant, även när vi kortar ner analystiden.

Fakta om metoden

Ljusstrålning från vissa ämnen, fluorescenser, bundna till specifika DNA-sekvenser, så kallade FISH-prober, är nyckeln till analysen. Laboratoriemedarbetare arbetar med mikroskop och kan då se ljusstrålning från cellkärnan.

200 cellkärnor från varje patientprov analyseras av laboratoriemedarbetarna. Detta görs för varje frågeställning om det finns en specifik genetisk variant, så som en fusionsgen. Fusionsgener kan uppstå i våra celler och leder till cancer.

En gammal, beprövad metod, som heter FISH, har utvecklats. Nya reagenser används och miljöfarliga ämnen tagits bort, då vissa steg i metoden har uteslutits för att få fram resultatet snabbare.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Läs mer...

Halverade svarstider med digitaliserad patologi   

Läs mer...