Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pandemins påverkan på klinisk cancerforskning undersöks i nationell studie

Pandemins effekter med ett minskat antal cancerpatienter är numera välkända. Däremot saknas till stor del uppgifter om hur pandemin påverkat kliniska forskningsstudier inom cancervården. RCC har därför startat en enkätstudie som riktar sig till forskningssjuksköterskor verksamma i cancervården.

Studien syftar till att undersöka hur pandemin har påverkat den kliniska cancerforskningen, en frågeställning som ingår i 2021 års överenskommelse mellan Socialdepartementet och RCC/SKR. Den nationella arbetsgruppen Cancerstudier i Sverige (CiS) har aktivt arbetat med utformningen av enkäten och säkerställt att forskningsverksamhet i hela landet omfattas av studien.

Birgitta Sundberg, projektledare på RCC Mellansverige och en av medlemmarna i gruppen, är nationell projektledare för enkätstudien.

– Förutom omfattande diskussioner med medlemmarna i Cancerstudier i Sverige har vi fått värdefulla kommentarer till enkäten från enskilda forskningssköterskor, säger hon.

Information har saknats

Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Mellansverige, är övergripande ansvarig för arbetet med att ta fram statistik som belyser hur coronapandemin påverkat olika områden inom cancervården.

– Information om hur antalet patienter som inkluderats i kliniska studier påverkats av pandemin har saknats. Denna enkätundersökning kommer att ge viktiga bidrag till bilden av hur pandemin har påverkat cancervården, säger han.

Information om och länk till enkäten:
Enkätundersökning för kliniska cancerstudier

Liknande poster

Digital cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022

Läs mer...

Från digital omställning till digifysiskt arbetssätt – rehabiliteringen för neuropati har hittat rätt

Läs mer...