Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ökad livskvalitet med palliativ vård i ett tidigt skede och slutsatser om äldres tillgång till sjukhushusvård under pandemin på programmet

Nya resultat som talar för att kombinera livsförlängande och palliativ behandling, första nationella vårdprogrammet för barn och slutsatser om vården av äldre tidigt i pandemin. Under tre dagar sätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nationella rådet för palliativ vård ljuset på behovet av en bättre vård för de 70 000 patienter som varje år blir obotligt sjuka och dör en väntad död.


Fotograf/Källa: Ines Sebalj

 

– Vårdens utveckling gör att mycket koncentreras till ett räddande av liv och livsuppehållande behandling men vi behöver flytta positionerna och även kunna erbjuda patienter en palliativ vård i framkant, säger Joakim Öhlén, sjuksköterska vid Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid Sahlgrenska akademin.

­­­­­­­­­­­­Den 5 till 7 september arrangerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nationella rådet för palliativ vård den sjunde nationella konferensen i palliativ vård. Under tre dagar samlas 1100 personer från vårdens olika professioner för att utveckla vården av de drygt 70 000 patienter som varje år drabbas av en obotlig sjukdom.

– En majoritet av de som dör behöver palliativ vård men det är bara en del som behöver det i specialiserad form, så grundläggande kompetens i palliativ vård behöver alla i vården ha. Samtidigt utgör palliativ vård fortfarande en väldigt liten del av de flesta professioners utbildningar.

Under konferensen kommer aktuell evidens för så kallad integrerad palliativ vård att presenteras, resultat som tidigare publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet.

–  I stället för att se palliativ vård som något som sätts in när all annan behandling avslutas får patienten palliativ vård parallellt med exempelvis en avancerad cancerbehandling, samtidigt och inte i två spår. Under konferensen kommer resultat från vetenskapliga studier presenteras som beskriver nyttan av att palliativ vård sätts in tidigare och inte koncentreras till livets slutskede, säger Joakim Öhlén.

För första gången kommer också det nationella vårdprogrammet för barn att presenteras.

– Att barn behöver palliativ vård är tack och lov ovanligt. Men barn är inte små vuxna och på samma sätt som övriga specialiteter inom sjukvården är anpassade för barn behöver även den palliativa vården vara det, säger Linnea Carling, vårdutvecklare på Palliativt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare för konferensen.

En av programpunkterna handlar också om vården av äldre under pandemin.

– De data som presenteras går emot den bild som rådde i början av pandemin att äldre med covid-19 inte fick tillgång till sjukhusvård.

 

Ta del av hela programmet här:

7:e nationella konferensen i palliativ vård 2022 – Nationell konferens palliativ vård (vgregion.se)

Liknande poster

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling