Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter

Under 2023 har ett projekt med att korta operationsköerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset resulterat i 108 operationer utöver ordinarie verksamhet. Främst är det robotassisterade prostatektomier vid prostatacancer och hysterektomier, borttagande av livmoder, som genomförts.

Under operationslördagarna har två salar funnits tillgängliga vilket vid årets slut resulterat i att 108 patienter kunnat opereras utöver ordinarie arbetstid inom ramen för projektet. Fotograf/Källa: Lennart Wiman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det är operation 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetat med projektet under 2023. Här opererar verksamhetsområde gynekologi och urologi och det är från verksamhetscheferna Corinne Pedroletti och Ali Khatami som uppdraget på att korta köerna har kommit.

– Under 2023 har vi gått in totalt 18 lördagar, utslaget på knappt 70 anställda. Det är helt frivilligt och bra betalt för att gå in extra, säger Anna Björnsson, vårdenhetschef på operation 4.

Inom verksamhetsområde urologi är det framför allt män med prostatacancer som har fått hjälp och inom gynekologi gäller majoriteten av ingrepp borttagande av livmoder, men även framfall och borttagande av muskelknutor i livmodern.

Ali Khatami, chef för verksamhetsområde Urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, konstaterar att projektet haft en positiv effekt på operationsköerna:

– För män med prostatacancer hade vi köer med väntetid på upp till sexton veckor innan projektet, men just nu ligger väntetider för operation på fem veckor. Operationskön för våra cancerpatienter har förbättrats under året likaväl totalt antal väntande på väntelista. Det är ett resultat av en serie åtgärder, där lördagssatsningen är en av dem, säger han.

Hur gjorde ni prioriteringen inför projektet?

– 91% av de patienter vi opererar inom verksamhet urologi är cancerpatienter eller patienter med subakuta åkommor som ska opereras inom 30 dagar, vilket gör att prioritering inom denna grupp blir mycket svårt. Men i början av året fick vi ett inflöde av patienter med prostatacancer vilket ledde till ökad operationsväntetid för patientgruppen som därför prioriterades.

108 patienter har fått hjälp

På operation 4 har inställningen varit mycket positiv till att gå in och jobba extra i kökortningsprojektet, berättar Anna Björnsson. Under operationslördagarna har två salar funnits tillgängliga vilket vid årets slut resulterat i att 108 patienter kunnat opereras utöver ordinarie arbetstid inom ramen för projektet.

– Vi har följt planen som fanns under året. De här lördagarna har också varit väldigt roliga att jobba samtidigt som vi uppnått målet att korta kön, det är fantastiskt, säger hon.

Liknande poster

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling

Rätt behandling för patienter med ändtarmscancer genom samarbete