Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Avancerade terapier, ATMP, är något som håller på att revolutionera möjligheterna att behandla allvarliga sjukdomar. Nu startar Drottning Silvias barnsjukhus Nordens första och enda barncentrum för ATMP samtidigt som sjukvården och akademin stärker sitt samarbete.

På Drottning Silvias barnsjukhus har barn behandlats med ATMP, som till exempel genterapi, cellterapi och CAR-T under flera år. Fotograf/Källa: Paul Björkman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

ATMP (från engelskans Advanced Therapy Medicinal Products), är gen-, cell- och vävnadsterapier som kan innebära en radikal förbättring för många patienter med svåra sjukdomstillstånd som i dag inte kan behandlas eller där behandlingen har dåliga resultat. ATMP bidrar till att längre behandlingar kan ersättas av engångsbehandlingar samt möjligheten att bota sjukdomar som i dag inte kan botas.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns sedan tidigare ett ATMP-centrum som samordnar de verksamheter som krävs för att sjukhuset ska vara rustat att ta sig an kliniska prövningar och registrerade ATMP. Och nu startar också Drottning Silvias barnsjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett barncentrum för ATMP: Centrum för cell- och genterapi för barn. På Drottning Silvias barnsjukhus har barn behandlats med ATMP, som till exempel genterapi, cellterapi och CAR-T under flera år.

– Det är en stor fördel med ett eget ATMP-center på barnsjukhuset där hela omvårdnadsperspektivet är anpassat för barn och ungdomar. Det är också naturligt att Drottning Silvias barnsjukhus har Nordens första och enda barncentrum för ATMP. Vi har lång erfarenhet av stamcellstransplantation, vi är ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center och vi har Sveriges största prövningsenhet för nya läkemedel och behandlingar för barn. Vi har expertisen att både behandla barn och driva utvecklingen av ATMP för barn framåt, säger Thorsteinn Gunnarsson, verksamhetschef för Barncancercentrum och Prövningsenhet barn på Drottning Silvias barnsjukhus.

En officiell invigning av Centrum för cell- och genterapi för barn kommer att ske under våren 2024.

– I Västsverige är vi starkt rustade att jobba med avancerade terapier, ATMP-läkemedel, inte minst på grund av det starka samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg universitet och Sahlgrenska akademin. Ett samarbete som har stärkts genom en avsiktsförklaring att jobba tillsammans med utvecklingen av ATMP, säger Peter Gjertsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målsättningen med detta samarbete är att parterna ska verka för att Västsverige bidrar till den nationella satsningen och att Sverige blir ledande på ATMP till 2030. En konkret följd av avsiktsförklaringen är att gemensamt satsa på nya kurser på avancerad nivå inom biomedicinska analytikerprogrammet, apotekarprogrammet och i utbildningen i bioteknik på Chalmers.

Liknande poster

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus