Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ojämlikheter i EU:s cancervård

En ny IHE-rapport belyser ojämlikheter mellan och inom EU-länder och ger rekommendationer för förbättringar.

Fem fallstudier analyseras som rör HPV-vaccination, screening för tjocktarmscancer, biomarkörtestning, cancerläkemedel och evidensbaserad vård, tillgång till finansiella produkter för canceröverlevare (”the right to be forgotten”). För varje fallstudie studeras ojämlikheter över sex dimensioner (länder, kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk status, urbaniseringsnivå).

Resultaten visar på stora ojämlikheter mellan länderna i EU längs hela vårdkedjan, till exempel HPV-vaccinationsgraden av flickor som varierar mellan 10 procent i Bulgarien och över 90 procent i Portugal eller screening för tjocktarmscancer som varierar mellan runt 5 procent i Bulgarien, Cypern och Rumänien och 76 procent i Danmark.

Det finns också betydande ojämlikheter inom länderna. Faktorer som ålder, socioekonomisk status och bostadsort på landsbygden eller i tätort uppvisar höga grader av ojämlikhet. Individuella aspekter som hälsokunskap (”health literacy”) påverkar också tillgången till cancervård.

De viktigaste rekommendationerna till nationella/regionala beslutsfattare för att förbättra och säkerställa en mer jämlik tillgång till cancervård för alla invånare är följande:

  • Förbättra den personliga och organisatoriska hälsokunskapen hos cancerpatienter och invånare
  • Säkerställ utbildning och fortbildning av medicinsk personal
  • Införliva innovationer inom tidig upptäckt, diagnos och behandling av cancer
  • Anta ett samhällsperspektiv i planeringen av en nationell cancerstrategi
  • Samla in relevanta data och kontinuerligt utvärdera kvaliteten på cancervården

Läs mer och ladda ner rapporten.

Liknande poster

Ny IHE rapport om primärvården och tidigare upptäckt av lungcancer

Ny IHE rapport om skillnader i behandling av NSCLC i Europa

Ny IHE Rapport om sjukdomsbördan av lungcancer i Sverige