Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny IHE rapport om primärvården och tidigare upptäckt av lungcancer

I denna nya rapport beskrivs primärvårdens roll vid upptäckt av lungcancer, samt vilka problem och lösningar som primärvårdsläkare uppfattar kring arbetet med att identifiera lungcancerpatienter tidigare i sjukdomsförloppet.

Läs mer och ladda ner rapporten

Liknande poster

Ojämlikheter i EU:s cancervård

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin