Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny IHE rapport om primärvården och tidigare upptäckt av lungcancer

I denna nya rapport beskrivs primärvårdens roll vid upptäckt av lungcancer, samt vilka problem och lösningar som primärvårdsläkare uppfattar kring arbetet med att identifiera lungcancerpatienter tidigare i sjukdomsförloppet.

Läs mer och ladda ner rapporten

Liknande poster

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...

Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer

Läs mer...

Ny möjlighet till behandling för specifik typ av lungcancer

Läs mer...