Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny IHE rapport om skillnader i behandling av NSCLC i Europa

På Världscancerdagen publiceradas en ny IHE-rapport som visar att många patienter med en lungcancerdiagnos förblir obehandlade i Europa.

Patienternas chanser att få någon form av cancerläkemedelsbehandling är tex mycket högre i Portugal än i Storbritannien. Varför behandlas inte vissa patienter? Och får behandlade patienter moderna och rekommenderade behandlingsalternativ?

Läs mer och ladda ner rapporten

 

Liknande poster

Ojämlikheter i EU:s cancervård

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin