Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya studieresultat från Roche inom lymfom under kongressen ASH

Roche presenterade nya studiedata vid den stora hematologikongressen ASH (American Society of Hematology) 11-14 december 2021.

Fas 3-studien POLARIX visade att Polivy i kombination med R-CHP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin och prednison) är den första behandlingen på två decennier som påvisat signifikanta förbättringar för patienter med nyligen diagnostiserade diffusa storcelliga B-cellslymfom jämfört med nuvarande standardbehandling.

Diffust storcelligt B-cellslymfom är en tumörsjukdom som utgår från immunsystemets B-lymfocyter och drabbar omkring 600 svenskar varje år. Patienter som nyligen fått denna diagnos löpte enligt studieresultaten mindre risk för att sjukdomen skulle förvärras eller orsaka dödsfall när de behandlades med Polivy och R-CHP i kombination, jämfört med endast R-CHP i första linjens behandling.

– Detta är första gången på många år som vi ser studieresultat för en ny behandling som visar signifikanta förbättringar för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom. Det blir mycket intressant att fortsätta följa utvecklingen av denna studie, säger Lars Franksson, medicinsk direktör för Roche i Sverige.

Behandlingens effekt och säkerhet har ännu inte utvärderats av någon läkemedelsmyndighet.

 

Länk till abstract för POLARIX under ASH här.

Liknande poster

Avancerad cancerbehandling ges nu vid Norrlands universitetssjukhus

Läs mer...

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för lymfom

Läs mer...

Flera nya behandlingsmöjligheter ger nu ökat hopp vid mantelcellslymfom

Läs mer...