Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för lymfom

Risken att drabbas av lymfkörtelcancer är något förhöjd vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, och har ökat under senare år hos patienter med Crohns sjukdom. Det visar en ny studie publicerad i Clinical Gastroenterology and Hepatology av forskare från Karolinska Institutet. Forskarna kunde se en riskökning både hos patienter som får moderna IBD-läkemedel och de som inte får det, vilket tyder på att riskökningen kan bero på både läkemedel och sjukdomen i sig.

Foto: Getty Images.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som inkluderar Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är en kronisk inflammation i tarmen som kan öka risken att utveckla lymfkörtelcancer (lymfom), en cancer som drabbar immunsystemet.

Ola Olén, överläkare och docent vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet. Foto: SÖS Sjukhusfotografer.

– Tidigare studier av lymfomrisk vid IBD har varit för små för att dra säkra slutsatser. Studierna har inte tagit hänsyn till viktiga systematiska fel och har inte varit representativa för dagens IBD-patienter, säger Ola Olén, överläkare och docent vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

I den aktuella studien ingick nästan 170 000 IBD-patienter som identifierades i svenska och danska nationella register mellan 1969 och 2019. Dessa patienter jämfördes med en matchad population utan IBD för att räkna ut risken att utveckla lymfom.

Forskarna upptäckte att patienter med både Crohns sjukdom och ulcerös kolit hade en förhöjd risk att drabbas av lymfom, men lymfomrisken var högst hos patienter med Crohns sjukdom. Det var främst T-cellslymfom och aggressiva B-cellslymfom som drev riskökningen.

– Vi fann en ökad relativ risk för olika typer av lymfom vid både Crohns sjukdom och ulcerös kolit, men det är viktigt att poängtera att den absoluta risken för lymfom är mycket låg, säger Jonas F Ludvigsson, överläkare och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, samt studiens sisteförfattare.

– Riskökningen motsvarar endast ett extra fall av lymfom bland 1000 personer med IBD som följs i tio års tid.

Lymfomrisk ökat senaste 20 åren

Risken för lymfom har ökat hos patienter med Crohns sjukdom under de senaste två decennierna, vilket sammanfaller med den ökade användningen av immunmodulerande läkemedel vid behandling av IBD. Den högsta risken att utveckla cancersjukdomen observerades hos patienter som fått dessa läkemedel, men forskarna upptäckte i studien att även patienter som inte fått sådana läkemedel hade en ökad risk för lymfom.

– Det tyder på att både sjukdomens inflammation och dess behandling spelar roll, säger Ola Olén och fortsätter:

– Eftersom det pratas mycket om lymfomrisk vid användning av immunomodulerande behandling är det viktigt att klargöra att även sjukdomen och inflammationen i sig verkar driva lymfomutveckling.  Man måste ta hänsyn till och diskutera detta när man sätter in moderna behandlingar där det kanske finns en oro för att behandlingarna ska öka risken för lymfom.

– Vi vill nu med hjälp av ännu mer detaljerade data försöka besvara frågan om vad som spelar mest roll för lymfomrisken – sjukdomen själv eller dess behandling, säger Olén.

Flera av författarna har via sina universitet tagit emot forskningsanslag från olika läkemedelsbolag i andra studier. Forskarna tog inte emot några anslag från industrin i denna studie.

Läs studien här.

Liknande poster

Ny forskning visar samband mellan tatueringar och lymfom

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening