Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny version av cancerpreventionskalkylator publicerad

Den uppdaterade versionen avser aktuella epidemiologiska data, befolkningsdata och förekomst av hälsorelaterade levnadsvanor.

Cancerpreventionskalkylatorn gör prognoser från fem till tio års perspektiv och illustrerar hur positiva och negativa förändringar i de fyra ovannämnda riskfaktorerna avspeglas i förändringar i cancerincidens samt relaterade samhällskostnader.

Applikationen ger möjlighet till att uppskatta samhällskostnader och potentiella besparingar som beror på förändring i förekomst av de fyra hälsorelaterade riksfaktorerna: kraftig övervikt, daglig rökning, otillräcklig fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol.

Testa cancerpreventionskalkylatorn

Liknande poster

Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Läs mer...

Stora förändringar i behandling av recidiverande mantelcellslymfom

Läs mer...