Ny version av cancerpreventionskalkylator publicerad

Den uppdaterade versionen avser aktuella epidemiologiska data, befolkningsdata och förekomst av hälsorelaterade levnadsvanor.

Cancerpreventionskalkylatorn gör prognoser från fem till tio års perspektiv och illustrerar hur positiva och negativa förändringar i de fyra ovannämnda riskfaktorerna avspeglas i förändringar i cancerincidens samt relaterade samhällskostnader.

Applikationen ger möjlighet till att uppskatta samhällskostnader och potentiella besparingar som beror på förändring i förekomst av de fyra hälsorelaterade riksfaktorerna: kraftig övervikt, daglig rökning, otillräcklig fysisk aktivitet och riskbruk av alkohol.

Testa cancerpreventionskalkylatorn