Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny statistik: Dödligheten i cancer minskar – men med regionala skillnader

6250 fler personer diagnostiserades med cancer 2021 jämfört med året innan. Samtidigt fortsätter dödligheten minska, men det finns regionala skillnader. Det visar ny statistik från Cancerregistret.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

68 810 personer diagnostiserades med cancer under 2021, vilket är en ökning från tidigare år. Bröstcancer är den vanligaste sjukdomen bland kvinnor där 8 619 personer fick en diagnos förra året. Bland män är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen där 10 199 män diagnostiserades under 2021.

— En del av den här ökningen har naturliga förklaringar, befolkningen blir äldre och vården blir allt bättre på att upptäcka och behandla cancer. Men en del av den här ökningen hänger också ihop med förändrade levnadsvanor, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Geografiska skillnader i dödlighet
Trots ökande antal cancerfall sjunker däremot dödligheten i cancer – allt fler överlever. Men siffrorna från Cancerregistret visar på geografiska skillnader över andelen dödsfall.

— Det är otroligt hoppfullt att allt fler överlever sin cancer. Det är framgångsrik vård och forskning som ligger bakom den utvecklingen. Men så länge vi fortsätter att se skillnader i vilka som insjuknar och vilka som överlever så kan vi inte nöja oss, säger Ulrika Årehed Kågström.

Under 2021 observerades störst dödlighet för kvinnor i Södermanland medan Värmland hade den lägsta dödligheten. För män var dödligheten som högst i Västernorrland och som lägst i Norrbotten.

— Skillnaderna kan bero till exempel på närhet till vård eller hur villig man är att söka vård och delta i screening. Men vi vet också att delar av svensk cancervård tyvärr är ojämlik, till exempel ser införandet av och deltagandet i screeningprogram olika ut över landet, säger Ulrika Årehed Kågström.

Högst dödlighet i cancer 2021, kvinnor (pers/100 000 invånare)
Södermanland (200,1)
Västernorrland (196,0)
Gävleborg (192,6)
Skåne (191,4)
Blekinge (191,4)

Lägst dödlighet i cancer 2021, kvinnor (pers/100 000 invånare)
Värmland (172,1)
Halland (172,9)
Norrbotten (175,3)
Stockholm (175,8)
Dalarna (176,7)

Högst dödlighet i cancer 2021, män (pers/100 000 invånare)
Västernorrland (267,7)
Örebro (261,2)
Södermanland (258,1)
Gotland (258,1)
Blekinge (255,0)

Lägst dödlighet i cancer 2021, män (pers/100 000 invånare)
Norrbotten (219,2)
Kalmar (231,9)
Västerbotten (233,0)
Halland (235,3)
Dalarna (235,9)

Om Cancerregistret

Det är Socialstyrelsen som genom Cancerregistret årligen redovisar statistik över bland annat insjuknande och dödlighet i Sverige. Registret utgör underlag för den officiella statistiken om cancer i Sverige.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre