Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu lanseras en ny Min vårdplan livmoderkroppscancer

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan livmoderkroppscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att erbjuda jämlik information och stöd till patienter över hela landet, och samtidigt avlasta cancervårdens verksamheter så att de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

– Det bästa med den digitala varianten av Min vårdplan är att det tar mindre tid att arbeta med den än att sätta ihop pärmar. Många patienter är också mer digitala idag och många föredrar en digital lösning. Med den digitala lösningen kan jag fylla på med ny information utan att behöva skicka hem papper till patienten, säger Carina Rundström ordförande för arbetsgruppen Min vårdplan livmoderkroppscancer.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge fördjupad och samtidigt individanpassad information om alla olika delar i patientens hela vårdförlopp. Andra delar är bland annat kontaktuppgifter till vården, möjlighet att fylla i formulär och självskattningar samt andra sätt att kommunicera med vården. Min vårdplan ger patienten möjlighet att vara aktiv och delaktig i planeringen. Kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång genom att aktivera olika delar av Min vårdplan vid olika tillfällen.

Nationell Min vårdplan är framtagen i samarbete med patient- och närståendeföreträdare.

– Att det nu finns en digital, personaliserad vårdplan för kvinnor med livmoderkroppscancer känns kanonbra. Det är så mycket information man behöver ta in när man befinner sig på en cancerresa, och så mycket att hålla reda på, som det här verktyget kan hjälpa oss med. Nu gäller det att vården verkligen tar till sig och använder detta, inte minst för kommunikation, säger Marianne Olsson från Nätverket mot gynekologisk cancer.

Länk till Min vårdplan livmoderkroppscancer.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat