Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason som andra linjens myelombehandling

Rådet för nya terapier, NT-rådet, har utfärdat en rekommendation till Sveriges regioner om att erbjuda trippelkombinationen Kyprolis-lenalidomid-dexametason (KRd) som andra linjens behandling till vuxna patienter med myelom.

– Det är glädjande att vi nu får tillgång till en dokumenterat effektiv behandling som signifikant förlänger överlevnaden i denna sårbara patientgrupp, säger docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Varje år får närmare 700 personer i Sverige diagnosen myelom, även kallat multipelt myelom, en malign tumörsjukdom i benmärgen. Då myelom inte kan botas är målet med behandlingen att bromsa sjukdomen och mildra dess symtom. Tack vare stora framsteg inom myelombehandling på senare år kan många patienter numera leva länge med god livskvalitet. Även om den första behandlingen kan ha god effekt över många år så får snart sagt alla patienter återfall tids nog.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på uppdrag av NT-rådet gjort en hälsoekonomisk utvärdering av Kyprolis i kombination med Revlimid (lenalidomid) och dexametason som andra linjens behandling vid myelom. Det är denna bedömning som ligger till grund för NT-rådets rekommendation som innebär att regionerna nu kan använda KRd som behandling i andra linjen, men inte övriga linjer.

Ulf-Henrik Mellqvist, som också är verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, välkomnar möjligheten att kunna erbjuda KRd till patienter som fått återfall i sin sjukdom.

– När Kyprolis godkändes år 2015 var det just i den här kombinationen och sedan dess har det hunnit komma stora mängder data som styrker både säkerhet och effekt. Tillägget av Kyprolis har i studier visats förlänga den totala överlevnaden med över 20 procent jämfört med enbart lenalidomid och dexametason medan den progressionsfria överlevnaden ökade med nästan 50 procent.

Ta del av NT-rådets yttrande till regionerna i sin helhet.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter