NT-rådet rekommenderar inte Keytruda för adjuvant behandling av melanom stadium IIB och IIC

NT-rådets rekommendation till regionerna är att inte använda Keytruda vid adjuvant behandling av vuxna och ungdomar från 12 års ålder med melanom i stadium IIB eller IIC efter total resektion.

Läs hela yttrandet här.