Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nordic Webinar on Malignant Melanoma

10 Feb 2021 (wed), 16:30–18:45

Speakers
MARTA NYAKAS – Radiumhospitalet, OUS, Norway
ANNA WINGE MAIN – Radiumhospitalet, OUS, Norway
CAROLINE ROBERT – Institut Gustave Roussy, France
EVA ELLEBÆK – Herlev – Gentofte Hospital, Denmark
MARIO MANDALA – University of Perugia, Italy
INGE MARIE SVANE – Herlev – Gentofte Hospital, Denmark

Agenda
16:30
Welcome and introduction
– MD. PHD. MARTA NYAKAS AND
– MD. PHD. ANNA WINGE MAIN, NO

16:40
Targeted therapies for BRAF–mutated advanced melanoma
– efficacy and safety, clinical aspects and PK/PD profiles
– PROFESSOR CAROLINE ROBERT, FR

17:10
The DAMMED report – The Danish Melanoma Registry
– MD. PHD. EVA ELLEBÆK, DK

17:25
BREAK

17:40
Targeted therapy/IO Clinical cases and AE management
– ASS. PROFESSOR MARIO MANDALA, IT

18:15
Future perspectives and new treatments
– PROFESSOR INGE MARIE SVANE, DK

QUESTIONS & DISCUSSION

ANMÄLAN
Anmäl dig till: [email protected]
innan 8:e februari, 2021 genom att maila oss den
e-postadress du önskar att bekräftelse och länk
ska skickas till.

Liknande poster

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Läs mer...

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler

Läs mer...

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Läs mer...