Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kraftsamling mot äggstockscancer: Rekordbelopp insamlat

Välgörenhetsloppet ”Lenas Lopp för Livet” har slagit alla tidigare rekord och samlat in otroliga 0,5 miljoner kronor till äggstockscancerforskning. Ett rekordstort antal deltagare engagerade sig genom att promenera och springa för att stödja denna viktiga forskning.

Starten vid loppet i Västerås.

Lena Wäpplings Stiftelse är initiativtagaren till det årliga välgörenhetsloppet ”Lenas Lopp för Livet”, där varje insamlad krona oavkortat går till forskning om äggstockscancer. Konceptet är enkelt: deltagarna samlar kilometer genom att gå, jogga eller springa under en timme, och varje kilometer räknas. Målet är att tillsammans nå ett varv runt jorden.

Lena Wäppling, stiftelsens grundare.

– Dödligheten i äggstockscancer är skrämmande hög. Det måste satsas på mer forskning, för att hitta sätt att upptäcka cancern tidigare och ta fram bättre behandlingsmetoder. Det är det enda sättet att öka överlevnadschanserna, säger Lena Wäppling, stiftelsens grundare som själv är äggstockscanceröverlevare.

Nästan 2000 personer deltog i årets lopp, som genomfördes virtuellt under en veckas tid. Dessutom hade deltagarna möjlighet att vara med i arrangemang i Sundsvall, Västerås, Tyresö och Oskarshamn under veckan.

– Äggstockscancer är en cancerform som det pratas alltför lite om. Lenas Lopp för Livet har ändrat på det och med vårt unika koncept ger vi möjlighet för en bred allmänhet att engagera sig och främja forskning, fortsätter Lena Wäppling.

Pengarna som samlades in går oavkortat till de forskningsanslag som Lena Wäpplings Stiftelse årligen delar ut. Anslagen går i huvudsak till forskningsprojekt inom tidig upptäckt och diagnos av äggstockscancer.

–Jag vill tacka alla årets deltagare och sponsorer! Tack vare ert stöd kan vi göra mer för att öka chanserna att överleva äggstockscancer, avslutar Lena Wäppling.

Äggstockscancer: I Sverige diagnosticeras cirka 700 kvinnor årligen i äggstockscancer och 550 dör. Idag är dödligheten hög eftersom det inte finns någon allmän screeningmetod och cancern ofta upptäcks i sena stadier.

Lena Wäpplings Stiftelse är den enda svenska, privata stiftelsen som finansierar gynekologisk forskning för att tidigare diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen är en registrerad välgörenhetsorganisation med ett 90-konto, och har sitt säte i Västerås. Forskningsbidrag kan sökas under perioden 1 oktober till 15 december.

Läs mer om stiftelsen

Liknande poster

Vanligare med äggstockscancer efter äggledarinflammation

Livsviktig donation till forskning om äggstockscancer

Ny immunterapi kan vara effektivt för äggstockscancer