Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Livsviktig donation till forskning om äggstockscancer

Lena Wäpplings Stiftelse fortsätter satsningen på forskning om äggstockscancer genom att i år dela ut forskningsanslag till Xiaonan Zhang och Marta Lomnytska båda vid Uppsala universitet. Dessutom mottar Twana Alkasalias vid Karolinska Institutet i Stockholm, stiftelsens anslag riktat till en mer junior forskare. De tre mottagarna delar på 1,1 miljoner kronor.

Äggstockscancer är den dödligaste gynekologiska cancern. Det finns i dagsläget inte någon allmän screeningmetod, och kvinnor är därför helt beroende av att söka vård vid upptäckt av symptom. Problemet är att symptomen ofta är vaga, vilket leder till diagnos först när cancern spridit sig och därmed sämre överlevnadsprognos. Endast cirka 45% av dem som drabbas lever 5 år efter diagnosen.

Lena Wäppling, själv drabbad av spridd äggstockscancer, startade 2019 en stiftelse för att finansiera gynekologisk forskning för att diagnostisera och behandla äggstockscancer.

— Jag är glad och tacksam att stiftelsen kan bidra med betydande summor till äggstockscancerforskning, och att vi kan stötta både etablerade och mer juniora forskare som vill ägna sig åt detta oerhört viktiga område. Tidig upptäckt och bättre behandlingsmetoder är ett måste för att öka överlevnadschanserna, säger Lena Wäppling.

Samtliga tre mottagare av forskningsanslag driver projekt som adresserar några av de stora utmaningarna med äggstockscancer: hög återfallsrisk, ofta sen upptäckt och ökad risk för kvinnor med en BRCA-mutation.

Xiaonan Zhang fokuserar på att bättre förstå mekanismerna bakom den höga återfallsrisken dvs. risken att vilande cancerceller blir aktiva igen. Precis som ugglan slumrar halvvaken för att skydda den från fara, finns det indikationer på att något förblir vaket för att skydda tumörceller när de ”sover”också. Zhang vill förstå och detektera vad som förblir vaket i cancercellen, och därmed öppna för utveckling av säkra och verksamma behandlingsalternativ för äggstockscancer.

— Jag är mycket tacksam för forskningsanslaget. Mitt mål är att forska för att rädda liv, för att ge hopp, och jag ger inte upp förrän äggstockscancer kan botas! säger Xiaonan Zhang.

Marta Lomnytska fokuserar på att ta fram en diagnostisk panel bestående av biomarkörer i trombocytmikrovesiklar som basis för tidig upptäckt av äggstockscancer. Då skulle dagens ultraljud-baserade diagnostik kunna kombineras med ett blodprov, där den diagnostiska panelen används. Det skulle kunna leda till tidigare upptäckt och förbättrad patient överlevnad.

Stiftelsen vill också uppmuntra och möjliggöra att fler forskare kan ägna sig åt forskning om äggstockscancer, och har därför instiftat ett anslag riktat till en forskare som är i början av sin forskningskarriär. Twana Alkasalias är årets mottagare. Alkasalias projekt fokuserar på den ökade risken, som kvinnor med BRCA-mutationer löper, att utveckla bröst- och äggstockscancer.  I projektet undersöks om risken skulle kunna minskas med ett anti-hormon. Förutom att fastställa underliggande mekanismerna för cancerutveckling kommer nya förebyggande åtgärder kunna tas fram.

Lenas Lopp för Livet

De forskningsmedel som delas ut, har samlats in genom donationer och via stiftelsens årliga välgörenhetslopp: Lenas Lopp för Livet. Loppet genomförs varje år i början av september och 2022 deltog 1600 personer i 16 länder runt om i världen. 2023 kommer loppet genomföras i virtuell form under hela vecka 35, och dessutom ordnas lokala arrangemang i Västerås, Sundsvall och Tyresö.

— Våra deltagare samlar kilometer genom att gå, lunka eller springa och stöttar på så sätt livsviktig forskning om äggstockscancer. Möjligheten att delta var som helst och vetskapen att varenda krona går till forskning tilltalar många, säger Lena Wäppling.

Lena Wäpplings Stiftelse är den enda svenska, privata stiftelsen som finansierar gynekologisk forskning för att tidigare diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. Stiftelsen är en registrerad välgörenhetsorganisation med ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot garanterar att minst 75% av stiftelsens intäkter går direkt till ändamålet – men idag går hela 100% till forskning!

Läs mer om stiftelsen på https://sv.lenawfoundation.com/

Liknande poster

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling