Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kraftens Nav – planering i full gång för en efterlängtad mötesplats för cancersjuka och anhöriga

Att ha en potentiellt dödlig sjukdom och utstå tuffa behandlingar är en verklighet som cancerpatienter handskas med under sjukdomsprocessen. Men vad händer när den medicinska behandlingsperioden är slut? Vem behandlar den ensamhet som många cancerdrabbade vittnar om i samtal till stödlinjer? Utvecklingsprojektet Kraftens Nav, som initierats av RCC i samråd med patient- och närståenderepresentanter, hoppas kunna råda bot på ensamhetskänslan genom att skapa en fysisk och digital mötesplats för cancerberörda i Stockholm.

Specialistsjuksköterskan Maria Wahlström- Norlin, som sedan tre år arbetar på RCC:s stödlinje Cancerrådgivningen, är projektledare för Kraftens Nav, som än så länge befinner sig i planeringsfas.
Maria Wahlström-Norlin blev klar specialistsjuksköterska på 90-talet och har lång erfarenhet av palliativ vård, bland annat på ASIH Dalen och Ersta sjukhus.

– För mig har det varit en kraftkälla att arbeta med palliativ vård. Hur sjuka patienterna än är så är det ett givande jobb. Man får så mycket tillbaka och det finns alltid sådant man kan göra för att hjälpa dem att fortsätta att se den friska sidan av sig själva, säger Maria Wahlström-Norlin, som även har en fyraårig utbildning i uttryckande konst (Expressive arts) och ser konstterapi, trädgårdsterapi och musikterapi som en naturlig form av ”friskvård”.

KRAFTENS HUS EN FÖREBILD
Redan för 15 år sedan väcktes idén om att hitta en plats där cancersjuka och deras anhöriga kunde träffas under trevliga, avspända former för att möta andra i en liknande situation. En förebild för en sådan framtida typ av mötesplats för cancerpatienter, närstående och efterlevande är Kraftens Hus i Borås som startade för tre år sedan och stöttats av bland annat RCC Väst i samarbete med många olika aktörer.

– Ja, Kraftens Hus, som nu öppnar även i Göteborg, är en viktig inspirationskälla för oss. Vi har kontakt med varandra och vi kommer att besöka dem under hösten. Det finns även andra verksamheter och organisationer som arbetar med stöd peer-to-peer att ta lärdom från. Projektet Kraftens Nav drogs igång för ett år sedan och har garanterats ett tvåårigt stöd av RCC som inbegriper lokalkostnader. I projektgruppen ingår representanter från RCC och PNR (Patient-och närståenderådet) samt forskare från Karolinska Institutet.

– Vi är fortfarande i utvecklingsfasen och arbetar nu med att via olika workshops samla in information om Kraftens Nav
– planering i full gång för en efterlängtad mötesplats för cancersjuka och anhöriga Att ha en potentiellt dödlig sjukdom och utstå tuffa behandlingar är en verklighet som cancerpatienter handskas med under sjukdomsprocessen. Men vad händer när den medicinska behandlingsperioden är slut? Vem behandlar den ensamhet som många cancerdrabbade vittnar om i samtal till stödlinjer?

Utvecklingsprojektet Kraftens Nav, som initierats av RCC i samråd med patient- och närståenderepresentanter, hoppas kunna råda bot på ensamhetskänslan genom att skapa en fysisk och digital mötesplats för cancerberörda i Stockholm. Vi är fortfarande i utvecklingsfasen och arbetar nu med att via olika workshops samla in information om vilka behov som finns, vilket slags stöd som behövs. Kraftens Nav ska utformas och styras av patienter och närstående.

Läs hela Artikeln

Liknande poster

Succé-bok ges ut igen – 20 år senare

Vi ska bli världsledande inom avancerade terapier till 2030

VÅRD UTAN VÄNTAN – Nya Perituskliniken i Lund vill beta av den stora ”vårdskulden” inom urologi