Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kolla brösten på köpcentret – ny metod för att öka tillgängligheten 

Mammografiundersökningarna i Region Skåne håller på att återhämta sig efter pandemin. Fler kvinnor tackar ja till erbjudandet att undersöka sina bröst. Nu öppnar man för möjligheten att genomgå screeningundersökning med mammografi på köpcenter.  

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa femårsöverlevnaden är nu 90 procent.

Mammografi är ett effektivt sätt att hitta bröstcancer tidigt. Kvinnor 40-74 år kallas till regelbundna undersökningar. Antalet undersökningar minskade under pandemin, men är nu åter uppe i samma nivåer som före pandemin. Men fortfarande dyker tusentals kvinnor i Skåne inte upp på undersökningen. Siffror från slutet av augusti visar att drygt 82 procent av kvinnorna deltog vid screening.

Screening på köpcenter blir vanligare 

Ett viktigt arbete i Region Skåne handlar om att öka tillgängligheten till screeningundersökning. Det ska vara lätt att kunna ta sig till mammografiundersökningen. I Region Skåne är det Unilabs som utför mammografiundersökningar, på uppdrag av Region Skåne. Hösten 2022 öppnade en mottagning på köpcentret Mobilia i Malmö och i somras öppnade en mammografimottagning på köpcentret Väla i Helsingborg.

– Placeringen av undersökningsstationer i anslutning till ett köpcenter dit man söker sig för att göra andra ärenden är intressant och gör kanske screeningundersökning med mammografi mer lättillgänglig. Förhoppningen är att öka deltagandet med denna och andra insatser då det bidrar till att upptäcka en eventuell cancer i ett tidigt skede säger Anna-Karin Falck, regional cancersamordnare i Region Skåne.

En annan känsla  

Nuvarande mottagningar på sjukhusen finns kvar. Mottagningarna på köpcenter blir ett komplement.

– Hittills har responsen varit mycket god. Vi vill ju att så många kvinnor som möjligt ska göra sin screening och då är det viktigt att sänka trösklarna. Därför kan det vara bra att avdramatisera undersökningen genom att utföra den i en vardagsmiljö. Kvinnor kan kolla sina bröst samtidigt som de är ute och gör andra ärenden, säger Malin Loftén, verksamhetschef Mammografi Sverige på Unilabs.

Bland de som inte dyker upp till screening finns bland annat kvinnor mitt i livet, som har mycket annat som pockar på uppmärksamheten.

Kvinnor med högre utbildning och god ekonomi går generellt sett oftare på mammografi än kvinnor med lägre utbildning och sämre ekonomi, visar en rapport från Bröstcancerförbundet. Som grupp har utrikes födda kvinnor högre dödlighet i bröstcancer. Dessa kvinnor uteblir också dubbelt så ofta från mammografi när de kallas.

– Ur ett internationellt perspektiv har vi i Sverige ett relativt högt deltagande i mammografiscreening. Däremot vet vi att vissa grupper uteblir och ur ett jämlikhetsperspektiv är det av stor vikt att identifiera dessa grupper samt initiera insatser som bidrar till att öka deltagandet för att kunna erbjuda alla kvinnor samma möjlighet att upptäcka bröstcancer tidigt, då vi vet att tidig upptäckt räddar liv, säger Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare vid RCC Syd, Regionalt cancercentrum syd.

Fakta/ Mer om mammografi  

  • Under 2022 deltog knappt 81 procent av kvinnorna i mammografi i Region Skåne. De allra flesta uteblev passivt medan drygt 5 procent valde att aktivt avstå erbjudandet, främst bland yngre kvinnor.
  • Hela mammografiundersökningen tar 15 till 30 minuter, själva bildtagningen tar fem till tio minuter.
  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa femårsöverlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet. Den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika, antikroppsbehandling och strålbehandling.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi