Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Klinisk molekylär patologi – en viktig partner i framtidens cancersjukvård

Vid klinisk molekylär patologi (KMP) på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) görs dessa analyser, numed nya tekniken ”Next Generation Sequencing” (NGS). KPM är ett litet lab med stor kapacitet och en del är den laboratoriemedicinska verksamheten vid Klinisk patologi och genetik på SU. Uppdragsgivare är kliniker och mottagningar inom bassjukvård och högspecialiserad vård inom främst Västra Götalandsregionen (VGR), med 1,6 miljoner invånare. Här ansvarar man för molekylär karaktärisering av majoriteten av alla solida tumörer inom VG-regionen.
– De flesta nya fall inom regionen, med bröstcancer, koloncancer, lungcancer och malignt melanom m.fl. kommer till vårt laboratorium för analys. Men labbet är inte stort med sina 3,7 laborativa tjänster. Idag är vi fyra BMA, två molekylärgenetiker och två patologer som arbetar här, berättar Carola Andersson molekylärbiolog, Drift- & Utvecklingsansvarig vid KMP.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Läs mer...

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter

Läs mer...

Forskningsmedel till AI-modeller som följer tumörutveckling

Läs mer...