Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda och Tecentriq vid trippelnegativ bröstcancer

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att någon av nedanstående behandlingar bör användas


o
Keytruda i kombination med kemoterapi vid lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PDL1 ≥10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.


o Tecentriq i kombination med nabpaklitaxel vid ickeresekterbar lokalt avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer med tumörer som har ett PDL1uttryck ≥1 % och som inte tidigare fått behandling med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

Tecentriq rekommenderas för adjuvant behandling av icke småcellig lungcancer

Trodelvy rekommenderas vid trippelnegativ bröstcancer

EU-kommissionen godkänner Keytruda för neoadjuvant/adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer