Keytruda och Tecentriq vid trippelnegativ bröstcancer

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att någon av nedanstående behandlingar bör användas


o
Keytruda i kombination med kemoterapi vid lokalt recidiverande inoperabel eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer hos vuxna vars tumörer uttrycker PDL1 ≥10 enligt metoden CPS och som inte tidigare behandlats med kemoterapi för metastaserad sjukdom.


o Tecentriq i kombination med nabpaklitaxel vid ickeresekterbar lokalt avancerad eller metastaserad trippelnegativ bröstcancer med tumörer som har ett PDL1uttryck ≥1 % och som inte tidigare fått behandling med kemoterapi för metastaserad sjukdom.

Läs hela rekommendationen här