Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kerstin Sollerbrant – ”Vårt mål är att alla barn med cancer ska överleva”

Varje år insjuknar omkring 300 barn i Sverige i en cancersjukdom. Det rör sig om många olika diagnoser, de två vanligaste är leukemier och hjärntumörer som står för ungefär en tredjedel vardera av barncancerfallen. Överlevnaden för barn som drabbas av cancer har förbättrats snabbt under de senaste fem decennierna. I dag överlever i genomsnitt fyra femtedelar av barnen och är fortfarande friska efter fem år.
– Framstegen är enastående. Ändå är det samtidigt frustrerande att överlevnadskurvorna planar ut på 80 procent.
Vi ger oss inte förrän vi når 100 procent! säger Kerstin Sollerbrant. Att vara med och anta den utmaningen tillsammans med engagerade medarbetare är, tycker hon, ett av de roligaste jobb man kan ha.
– Jag hade faktiskt spanat in jobbet redan innan det blev ledigt! Som ansvarig för Barncancerfondens arbete med att stödja forskning och utbildning om barncancer arbetar hon med en budget på omkring 200 miljoner kronor om året. En mindre del går till olika typer av utbildning, fortbildning och annan kompetensutveckling för läkare och sjuksköterskor inom barncancervården. Barncancerfonden finansierar bland annat ST-läkartjänster och olika typer av praktiktjänstgöring.

Läs hela porträttet!

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi