Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Incytes Nordic Grant for Hematological Research till forskning om immunterapier och hemofagocytisk lymfohistiocytos

Incyte delar varje år ut stipendiet The Incyte Nordic Grant for Hematological Research för framstående forskning inom hematologiska sjukdomar i Norden. I år går stipendiet till forskning inom immunterapier vid hematologiska sjukdomar och hemofagocytisk lymfohistiocytos. Stipendiet är på totalt 40 000 US dollar och delas mellan forskarna Tarec Christoffer El-Galaly, Aalborgs Universitetssjukhus och Olli Dufva vid Helsingfors universitet.

Olli Dufva arbetar i skärningspunkten mellan immunonkologi, funktionell genomik och läkemedelsutveckling för att utveckla effektivare immunterapier vid blodcancer. Han har nyligen avlagt sin doktorsexamen vid Helsingfors universitet, Finland och kan nu med hjälp av stipendiet från Incyte fortsätta sin forskning.

– Det är fantastiskt att jag med Incyte-stipendiet kan fortsätta med det arbete som jag utfört som doktorand där jag screenat cancercellers gener med hjälp av CRISPR-metoden, den så kallade gensaxen. Målet är att ta reda på hur cancerceller undviker immunförsvaret, så att immunterapi kan riktas terapeutiskt, berättar Olli Dufva.

Cancerimmunterapi har revolutionerat behandlingen av många cancertyper. T- och naturliga mördarceller (NK) är viktiga komponenter i nya immunterapier vid hematologiska sjukdomar. Men det är av ytterst vikt att förstå vilka patienter som mest sannolikt kan svara på dessa terapier. Särskilt avgörande är mekanismer som möjliggör att hematologiska cancerceller kan undvika NK-cell cytotoxitet. Olli Dufva vill i sitt nuvarande projekt undersöka hur gener agerar för att utveckla resistens och sensitivitet mot NK cell cytotoxitet på cellnivå. Detta kommer underlätta framtida terapistrategier att undvika immunresistens mot NK-celler.

Olli Dufva delar stipendiet med Tarec Christoffer El-Galaly, klinisk professor inom hematologi på Aalborg Universitetssjukhus, Danmark. Hans forskningsfokus är klinisk epidemiologi och att generera real world evidence inom hematologi.

– Hemofagocytos vid lymfom är ett livshotande tillstånd och vi behöver lära oss mer om detta tillstånd, inklusive hur man bedömer prognos och identifierar tidigt svar eller misslyckade svar. Med detta bidrag kan vi starta vårt nationella samarbete. Jag är övertygad om att detta kommer att gynna patienter med detta allvarliga tillstånd, berättar Tarec Christoffer El-Galaly.

Hemofagocytisk lymfohistiocytos (HLH) är en livshotande sjukdom som kännetecknas av en okontrollerad immunaktivering. Då diagnosen är både ovanlig och komplex leder det till en till kritisk diagnostisk fördröjning. HLH kan utlösas av en mängd olika sjukdomar där lymfom är den enskilt vanligaste orsaken (lymfomassocierad hemofagocytos, LAHS). Förekomsten av HLH har ökat avsevärt i Danmark vilket gör att El-Galaly förväntar sig en ytterligare ökning av LAHS-fall. Genom ett tvärvetenskapligt program som involverar epidemiologi, avancerad statistik och molekylärbiologi, strävar han efter att ge resultat som kan hjälpa att styra hanteringen av detta förödande tillstånd.

The Incyte Nordic Grant for Hematological Research delas ut varje år för framstående forskning inom hematologiska sjukdomar i Norden.

– Vi är väldigt glada och stolta över att på detta sätt kunna stötta angelägen forskning. Nya insikter kommer kunna bidra till en ännu bättre förståelse för utvecklingen av behandlingar vid hematologiska sjukdomar för denna svårt sjuka patientgrupp, säger Erik Fromm, Nordenchef för Incyte Biosciences.

Liknande poster

Incyte Nordic Grant for Hematological Research till forskning om utveckling av leukemi och myeloida maligniteter

Forskare från KI får stipendium för forskning inom akut myeloisk leukemi

Norsk forskare prisas för sin forskning kring kronisk myeloisk leukemi, KML