Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskare från KI får stipendium för forskning inom akut myeloisk leukemi

The Incyte Nordic Grant for Hematological Research går i år till forskning inom akut myeloisk leukemi, AML. Stipendiet är på totalt 40 000 US dollar och delas mellan forskarna Huan Cai på Karolinska Insititutet och Suvi Douglas på universitetet i Helsingfors.

Akut myeloisk leukemi, AML, drabbar cirka 350 vuxna i Sverige årligen. Huan Cai utgår i sin forskning från utmaningen med läkemedelsresistens vid behandling av AML, vilket kan leda till att patienter inte får förväntad effekt av behandlingen eller återfall.

Huan konstaterar att det finns ett stort behov av mer effektiva metoder för behandling av AML.


Huan Cai, Karolinska Institutet

– Målet med vår forskning är att utveckla en ny behandlingsmetod med minskad återfall och dödlighet för patienter med AML. I våra studier hittills har vi kunnat identifiera en viktig molekyl som kan hämma AML-utveckling hos möss och som förhoppningsvis även kan uppnå terapeutisk effekt i mänskliga miljöer, säger Huan Cai.

Hittills har Huan Cai och hans forskarkollegor på KI gjort studier på möss där man bland annat identifierat en viktig molekyl (protein/peptid), Lama4. I tidiga studier har avsaknad av Lama4 visat sig påskynda progression samt återfall av AML-initierande stamceller.

I nästa steg av forskningen vill de se huruvida det finns olika molekylära vägar i den extracellulära miljön kopplat till Lama4 och som skulle kunna utgöra ett mål för behandlingen. Man vill också se om Lama4-proteiner i sig skulle kunna ha en terapeutisk effekt på AML-initierande stamceller. Studier kommer att göras på möss och i in vitro-miljö.

– Att ha fått The Incyte Nordic Grant for Hematological Research har stor betydelse för mig som är ganska ny inom det här området. Jag började forska om AML först när jag kom till Sverige och Karolinska institutet för två år sedan, berättar Huan Cai, som tidigare har studerat ateroskleros i Köpenhamn.

Huan Cai delar stipendiet med Suvi Douglas på universitetet i Helsingfors. Hon håller just nu på med en avhandling om genetiska faktorer som predisponerar för hematologisk cancer.

Incyte delar varje år ut stipendiet The Incyte Nordic Grant for Hematological Research för framstående forskning inom hematologiska sjukdomar i Norden.

– Vi är väldigt glada över att på detta sätt kunna stötta denna mycket viktiga forskning. Att hitta nya sätt att behandla AML är ytterst angeläget för att kunna minska dödligheten hos dessa svårt sjuka patienter, säger Erik Fromm, landschef Incyte Biosciences Nordic AB.

Om forskningen

En av utmaningarna inom behandling av AML är så kallad läkemedelresistens med påföljd att patienten inte får förväntad effekt av behandlingen eller återfall. Forskningen Huan Cai bedriver tar sin utgångspunkt i detta problemområde och det finns idag bevis för att läkemedelsresistens och återfall (relaps) är förknippade med ett slags skyddande av AML-initierande stamceller (LSCs) genom AMLs mikromiljö/nish. Att försöka frikoppla AML med deras specifika omgivning (nish) skulle kunna utrota AML-initierande stamceller (LSCs) och förhoppningsvis lägga grunden till ett nytt sätt att behandla sjukdomen. Dock är dessa kristiska molekylära vägar som mål för behandlingen ännu inte identifierade.

Tidigare studier har identifierat olika faktorer i AMLs mikromiljö, så kallade nishfaktorer.En av dessa är Lama4, en receptorbindande kedja av extracellulär matrix protein isoformer som hämmar fortskridning av AML och relaps eftersom avsaknad av Lama4 i AMLs mikromiljö påskyndar uppkomsten av AML och även återfall i sjukdomen. En fråga som forskningen söker svar på är vilka de molekylära mekanismerna är som medierar den funktionella inverkan som Lama4 har på AML-initierande stamceller (LSCs).

Om Akut Myeloisk Leukemi (AML)

Akut myeloisk leukemi som även kallas akut myeloblast leukemi eller akut myeloid leukemi drabbar cirka 350 personer i Sverige årligen. Risken att drabbas ökar hos personer över 40 år och med stigande ålder (1). Orsaken bakom AML är i de flesta fall okänd men individer som genomgått strålbehandling eller utsatts för lösningsmedel löper större risk att drabbas (1,2).

Cirka en fjärdedel av patienter som har behandlats för annan hematologisk sjukdom med läkemedel som påverkar celler som bildas och utvecklas i benmärgen drabbas. AML är ett samlingsnamn för hematologisk cancer med ohämmad delning av celler som utgör förstadier i bildningen av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar. Dock ej förstadier till så kallade lymfoida celler. Eftersom benmärgen är drabbad så påverkar detta den normala bildningen av friska blodkroppar. Symtomen på AML är ofta måttliga med trötthet, sjukdomskänsla och allmänsymtom. Diagnosen ställs genom fynd av onormala celler i blodet och benmärgen med en samtidig minskning av antalet normala röda och vita blodkroppar samt blodplättar (2).

Referenser:

  1. Blodcancerförbundet.se
  2. Internetmedicin.se

Liknande poster

Incyte Nordic Grant for Hematological Research till forskning om utveckling av leukemi och myeloida maligniteter

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller