Imfinzi rekommenderas för godkännande vid ”extensive-stage” småcellig lungcancer

Läs det engelska pressmeddelandet här