Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi plus kemoterapi rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Imfinzi plus kemoterapi rekommenderas för godkännande i EU av CHMP som första immunterapiregimen för avancerad gallvägscancer. Den positiva åsikten baserades på TOPAZ-1 fas III-studie uppdaterade överlevnadsresultat som visade att Imfinzi-kombinationen minskade risken för död med 24% jämfört med enbart kemoterapi.

Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

Liknande poster

Positivt CHMP-utlåtande för Opdivo som neoadjuvant terapi vid NSCLC

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer