Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Europeiska forskare presenterar gemensam plan för arbetet mot cancer

Cancerfonden presenterar idag, tillsammans med European Academy of Cancer Sciences och cancerorganisationer från femton europeiska länder, rekommendationer för internationellt koordinerad forskning kring cancer. Rekommendationerna täcker alltifrån basvetenskaplig och translationell forskning till förebyggande verksamhet, sjukvård och rehabilitering. Rekommendationerna riktas till styrelsen för EU:s satsning Cancer Mission.

Den europeiska cancersjukvården står inför stora utmaningar med otillräckliga ekonomiska resurser och brist på utbildad personal för att svara mot de växande behoven. Antalet cancerfall i EU förväntas öka från 3 miljoner/år 2018 till 4 miljoner/år 2040.

Europeiska cancerforskare och representanter för ett flertal forsknings- och patientorganisationer publicerar idag en artikel i tidskriften Molecular Oncology med rekommendationer för att nå målet om att 75 procent av cancerpatienterna år 2030 ska vara i livet minst 10 år efter sin diagnos.

Klas Kärre

-I dagsläget går mycket kunskap till spillo på grund av bristande samarbete. Det innebär att vi riskerar att tappa fart i arbetet för att besegra cancer. Därför är internationella forskningssamarbeten som detta mycket viktigt och jag hoppas att europeiska beslutsfattare hörsammar våra rekommendationer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och en av undertecknarna till artikeln.

Rekommendationer presenteras inom 13 forskningsområden. Exempelvis föreslår forskarna uppbyggnad och samordning av infrastrukturer för internationellt samarbete kring precisionsmedicin, som ofta kräver att man samlar ihop patientdata från flera olika centra. Av särskilt intresse för Cancerfonden är också förslag om tvärdisciplinär forskning kring implementering av effektiv prevention, hur man kan stärka patientens ställning inom bland annat rehabiliterande behandling, samt hur man ska förbättra specialistutbildningar och minska den ojämlikhet som för närvarande råder när det gäller risk att utveckla och dö i cancer.

Länk till pressmeddelande från European Acadamy of Cancer Sciences:

https://www.europeancanceracademy.eu/

Presskontakt:

David Holm Gatica

0768147476 [email protected]

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre