Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Framsteg inom immunterapi

Det årliga ASCO-mötet hölls i juni. Från tumörbiologiskt perspektiv är det uppmuntrande att se att framgångsrik läkemedelsutveckling nu sker inom en serie områden som alla har sitt ursprung i experimentell forskning. Läkemedel riktade mot tillväxtfaktorsignalering i tumörceller är nu mycket etablerade. Antiangiogena läkemedel finns på plats, och fler är på väg. Immunmodulering har dominerat ASCO de senaste åren, en belöning för flera decenniers studier av tumörimmunologi. Nytt för i år var rapporter med de första makrofagriktade cancerläkemedlen. Den stora variationen mellan tumörer som blivit tydlig av senaste årens stora projekt med DNA-sekvensering möter behandlingsutvecklingen i biomarkörstudier som syftar till att optimera matchning av patient och läkemedel. Ett personligt urval av några av mötets presentationer diskuteras nedan. För mer detaljera information hänvisas till den öppna och sökbara databasen med mötesabstrakt (http://meetinglibrary.asco.org/abstracts).

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

ASCO 2021 – Amgen presenterar spännande data på världens största cancerkongress

Ny markör förutsäger nytta av strålbehandling vid tidig bröstcancer

Ett flertal studier med Enertu och Imfinzi rapporterade på ASCO