Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning om äggstockscancer får nästan en miljon kronor

Lena Wäpplings Stiftelse delar ut 2021-års forskningsmedel till Professor Tobias Sjöblom, Docent Stefan Enroth, båda Uppsala universitet, samt till Professor Gabriel Schär vid Universitäts Spital i Zürich. Forskningsprojekten som Sjöblom, Enroth och Schär driver, syftar alla till att tidigare upptäcka och diagnostisera äggstockscancer.

Äggstockscancer är den mest dödliga gynekologiska cancertypen. I Sverige insjuknar cirka 700 kvinnor årligen i äggstockscancer och 550 dör. Det finns i dagsläget inte någon allmän screeningmetod, utan kvinnor är helt beroende av att söka vård vid upptäckt av symptom. En stor utmaning är att symptomen vid äggstockscancer är diffusa, och dessutom ofta överlappar med symptom för ofarliga åkommor. Sammantaget leder det till att cancertumören ofta kan växa under en längre tid och att diagnos ställs först i sena stadier.

I årets samtliga forskningsprojekt, finns det ett tydligt fokus på tidig upptäck, något som avsevärt skulle kunna förbättra överlevnadsprognosen för de drabbade kvinnorna. Sjöbloms forskningsprojekt syftar till att utveckla ett blodtest som mäter biomarkörer som påvisar förekomst av äggstockscancer. Ett sådant enkelt blodtest skulle möjliggöra tidig diagnos och minskad dödlighet. Sjöblom kommer använda nya statistiska verktyg och analysera blod från ett större antal svenska patienter med äggstockscancer och jämföra med friska personer.  Sjöblom säger:

”Jag är mycket tacksam över forskningsbidraget som gör det möjligt för oss att genomföra ett stort projekt som ska leda till nya blodmarkörer för tidig upptäckt av äggstockscancer. Målet är förbättrad prognos och livskvalitet för de drabbade kvinnorna.”

Enroth fokuserar på att vidareutveckla de cellprover som redan idag tas vid screening av livmoderhalscancer, för att se om samma provtyp skulle kunna användas även för att diagnostisera äggstockscancer via identifierade biomarkörer. I Schärs projekt görs en jämförande studie av kvinnor med så kallad BRCA-genmutation, som löper högre risk attt utveckla äggstockscancer, och de utan. Syftet är att hitta metoder för att identifiera biomarkörer.

Lena Wäppling, själv drabbad av spridd äggstockscancer, startade 2019 en stiftelse för att stödja forskning inom gynekologi, och bidra till att färre kvinnor insjuknar och dör i äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås.

”Årets mottagare av våra forskningsanslag har en tydlig inriktning på tidig upptäckt, vilket är nyckeln till att öka överlevnaden i äggstockscancer. Jag är otroligt glad att min stiftelse kan vara med och bidra inom detta viktiga område.“ säger Lena Wäppling.

Många personer har varit med och bidragit till dagens utdelning av forskningsmedel, genom donationer och deltagande i Lenas Lopp för Livet. Välgörenhetsloppet genomfördes 2020 i virtuell, Covid-19 säker form och fler än 1500 personer deltog i Västerås, Sundsvall och på andra orter i Sverige, men även utomlands.

Loppet kommer att anordnas i Västerås den andra september 2021, om pandemiläget tillåter. Dessutom i virtuell form, för alla utanför Västerås, under hela vecka 35.

”Tack vare alla våra deltagare i Lenas Lopp för Livet och våra generösa donatorer kan vi i år dela ut ännu mer pengar i forskningsanslag. Loppet är för mig personligen en av årets roligaste händelser och jag ser fram emot höstens Lenas Lopp för Livet, där som alltid varje donerad krona går oavkortad till forskning om äggstockscancer.” säger Lena Wäppling.

Lena Wäpplings Stiftelse är den enda svenska, privata stiftelsen som finansierar gynekologisk forskning för att tidigare diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen.

Läs mer om stiftelsen på https://sv.lenawfoundation.com/

Liknande poster

Kraftsamling mot äggstockscancer: Rekordbelopp insamlat

Vanligare med äggstockscancer efter äggledarinflammation

Livsviktig donation till forskning om äggstockscancer