Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskare bakom läkemedel mot cancer belönas med Hjärnäpplet

Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, Hjärnäpplet, tilldelas i år professorerna Rolf Larsson och Peter Nygren, samt docent Joachim Gullbo. De belönas för sitt framgångsrika arbete för bättre läkemedelsbehandling mot cancer.

Uppsala universitet delar årligen ut Hjärnäpplet till forskare eller forskargrupper för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i en innovation. Priset består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr.

– Årets innovationspris Hjärnäpplet går till tre forskare som tillsammans och under lång tid arbetat med hela kedjan från grundforskning till innovation och bättre cancerbehandling för patienter. Universitetet vill på detta sätt få lyfta fram deras viktiga insatser, säger prorektor Coco Norén, som varit ordförande i beredningsgruppen för priset.

Motiveringen lyder:

”Professorerna Rolf Larsson och Peter Nygren samt docent Joachim Gullbo har med framgång banat väg för bättre läkemedelsbehandling mot cancer. Rolf Larsson och Peter Nygren har arbetat tillsammans i mer än tre årtionden. De kompletterar varandra kompetensmässigt och har gemensamt handlett ett tjugotal doktorander, däribland Joachim Gullbo.

Trion är medgrundare till företaget Oncopeptides, som startades för att kommersialisera resultaten av deras forskning om substansen melflufen, som kan användas för behandling av cancersjukdomen multipelt myelom. Rolf Larsson och Peter Nygren har lett grundforskningen om melflufen från första publikation. Den 26 februari 2021 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA läkemedlet benämnt Pepaxto® (melflufen). Läkemedlet Pepaxto® är således ett resultat av framgångsrik forskning från Uppsala universitet som initierades av de nämnda forskarna. Tiotusentals patienter kan komma att behandlas med detta läkemedel årligen, dvs denna innovativa läkemedelssubstans, framtagen vid Uppsala universitet, har resulterat i verklig nytta till svårt cancersjuka patienter.

Genom nydanande tvärvetenskaplig forskning har pristagarna gjort en rad viktiga akademiska upptäckter som lett till nära samarbete med företag. Deras samarbete har även skapat den vetenskapliga grunden för flera nystartade bioteknikföretag som nyttjat Larssons och Nygrens forskning i kliniska studier. Här kan nämnas, utöver Oncopeptides AB, även Vivolux AB och Repos Pharma AB.”

Läs mer om Hjärnäpplet.

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Läs mer...

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

Läs mer...

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...