Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

En tioårsuppföljning av den nationella strålkohortstudien visar att äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer har mycket liten risk för återfall och därför kan slippa strålbehandling. Resultatet presenteras under svenska bröstcancergruppens stora “State-of-the-art” möte (SOTA) som anordnas i Uppsala 26–27 oktober.

En tioårsuppföljning av den nationella strålkohortstudien visar att äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer har mycket liten risk för återfall och därför kan slippa strålbehandling.

Henrik Lindman, verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

– Vi har i flera år sett fram mot denna långtidsanalys eftersom våra tidigare data efter fem år var mycket lovande. Frågan blev då om det även är säkert att avstå strålning på tio års sikt, säger Henrik Lindman, verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

Strålbehandlingsstudien initierades ursprungligen av forskare från Uppsala och Örebro.

– Långtidsuppföljningen visar att risken för återfall i bröstcancer är mycket låg för äldre kvinnor med en tumör upp till två cm och inga andra riskfaktorer. Förhoppningsvis kommer resultatet efter tioårsuppföljningen att bli vägledande för kvinnor så att de som är 65 år eller äldre och har lågrisk-bröstcancer kan avstå strålning, säger Åsa Wikberg, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Över 8 500 får bröstcancerdiagnos varje år. Det är oftast medelålders och äldre kvinnor som får diagnosen och medianåldern vid insjuknande är 66 år. Bröstcancer behandlas vanligen med en operation och andra vanliga behandlingar, som oftast ges efter operation, är strålbehandling, hormonell behandling och/eller cytostatikabehandling. Dessa behandlingar ges för att minska risken att sjukdomen ska komma tillbaka.

Den aktuella studien pågick under 2006-2012 och omfattade drygt 600 kvinnor med lågrisk- bröstcancer (tumör upp till två cm stor och inga andra riskfaktorer). Kvinnorna var 65 år eller äldre och genomgick inte strålbehandling av det opererade bröstet vilket annars är den internationellt rekommenderade behandling när man har gjort en bröstbevarande operation. Risken för återfall i det opererade bröstet minskar dock med åldern och är låg för den mildaste varianten av bröstcancer som också är den vanligaste.

– Studien var den första i sitt slag och initierades på grund av att tidigare studier hade visat att denna grupp äldre patienter tycktes ha mycket få återfall efter operation. Vi frågade oss om riskerna och kostnaden med strålbehandling i form av hjärt-och lungpåverkan, kosmetisk påverkan av bröstet och daglig strålning i fem veckor kanske inte uppvägdes av nyttan, förklarar Henrik Lindman.

De första resultaten av studien presenterades för fem år sedan och visade en mycket låg risk för återfall under de fem första åren för dessa äldre kvinnor trots att de inte fått strålbehandling.

– Många regioner utanför Uppsala och Örebro uppfattade dock att detta var för kort uppföljning och därför har riktlinjerna skiljt sig åt i olika delar av Sverige. Våra nya långtidsdata visar att vi kan avstå från en relativt kostsam och resurskrävande behandling, vilket borde vara mycket goda nyheter både för både patienter och sjukvården i stort, avrundar han.

FAKTA: Svenska bröstcancergruppens stora “State-of-the-art” möte (SOTA) 26–27 oktober

  • Arrangeras på Uppsala konsert och kongress (UKK).
  • Mötets syfte är utbildning och inspiration.
  • Mötets besöks av drygt 300 deltagare från hela Sverige och domineras av läkare och sjuksköterskor som arbetar direkt i bröstcancervården.

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer