Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Målsökande radioaktiva läkemedel är ett effektivt sätt att komma åt spridd cancersjukdom och behandlingen kan skräddarsys för varje patient. Marika Nestor är professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Hon är både cancerforskare och innovatör, just nu med två läkemedel under utveckling.

Marika Nestor, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

– Det har varit ett stort intresse och det märks också att det här med radioaktiva läkemedel är någonting som är i ropet. Det har kommit några produkter som det har gått bra för och har visat god effekt och det är fler på gång. Det var ett stort intresse redan från början faktiskt, när vi började känna oss för om det skulle gå att få in finansiering, berättar Marika Nestor i ett avsnitt av Forskarpodden.

Det handlar om en målsökande strålterapi, där man använder sig till exempel av en antikropp som binder till en struktur på cancercellen men inte till normala celler. Man sätter på ett radioaktivt ämne på den cancermålsökande molekylen, som sedan transporteras till cancercellerna i kroppen.

Marika Nestor berättar också om varför hon valde att starta företag och hur det är att kombinera rollerna som forskare och innovatör.

– Det är egentligen inte ett så stort steg, för de flesta forskare vill ju att det de forskar på ska komma någon till godo på slutet. Som cancerforskare vill jag att forskningen ska nå ut till patienter.

Lyssna på Uppsala universitets Forskarpodden: Målsökande läkemedel mot cancer

Liknande poster

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Män med spridd prostatacancer lever längre med hjälp av nya mediciner