Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fler får behandling för urinblåsecancer i tid vid Helsingborgs lasarett

Urologimottagningen i Helsingborg har lyckats korta tiden för utredning och behandling vid misstänkt cancer i urinblåsan. Tidigare fick omkring sju procent utredning och behandling i rätt tid. Nu har man lyckats höja andelen till närmare 80 procent.

– Det är människorna bakom siffrorna som är det viktiga. Det som driver oss är inte att uppnå en viss procent – utan att hjälpa fler patienter på bästa sätt, säger Helen Norén, enhetschef vid Urologimottagningen.

Cancer i urinblåsan är en elakartad sjukdom som har en tendens att förvärras om den inte behandlas. Om cancern upptäcks tidigt går det dock ofta att bli av med den.

Varje liten del spelar roll

Ett av de första stegen i förbättringsarbetet var att kartlägga var i processen det ofta tog stopp. De flaskhalsar man själva kunde påverka hittade man lösningar på inom teamet. När det upptäcktes flaskhalsar med koppling till andra delar av vården fann man lösningar tillsammans med berörda verksamheter.

– Vi lyckades identifiera massor av små, ibland till synes banala saker, som sinkade förloppet. Sammantaget har alla de små åtgärder som vidtagits gjort enorm skillnad för helheten. Samtidigt har vi vunnit mycket på ökad förståelse för våra olika verksamheters arbetssätt. Vi upptäckte till exempel att om vi lämnade in ett prov till patologen före klockan ett på fredagar vann vi ett helt dygn, jämfört med om vi lämnat in provet senare samma dag, säger Therese Andersson, SVF-koordinator.

Välinformerade patienter

Tidigare fick patienterna skriftliga kallelser. Numera får de i stället ett telefonsamtal inför det första besöket. Det har medfört att färre patienter avbokar sina tider.

– Det kan finnas många skäl till att man som patient väljer att avboka sin tid. Kanske har man inte fullt ut förstått det läkaren berättat på vårdcentralen – ett cancerbesked väcker ofta oro och rädsla som gör att det kan bli svårt att ta till sig information. I samtalet informerar vi och har möjlighet att svara på frågor. På så sätt ger vi alla så bra förutsättningar som möjligt för att fatta välgrundade beslut kring sin hälsa, säger Marika Busk, SVF-koordinator.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi