Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Färre operationer av misstänkta hudförändringar med nytt arbetssätt

Färre operationer av misstänkta hudförändringar med nytt arbetssätt – erbjuds nu på över 100 vårdcentraler i Stockholm

Foto: Gnosco AB, Jan Torbjörnsson

Med sommaren i antågande påminns många av oss om riskerna med att exponeras för solen. Malignt melanom, som kan orsakas av solen, är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige. I Stockholms län erbjuds ett nytt sätt att undersöka misstänkta hudförändringar på över 100 vårdcentraler. För patienterna innebär metoden snabbare svar och att färre behöver opereras.

I Region Stockholm får cirka 800 personer diagnosen malignt melanom varje år. Att cancern upptäcks tidigt är avgörande för överlevnaden i sjukdomen.

Den nya tekniken teledermatoskopi möjliggör en mer träffsäker bedömning av hudförändringar redan på vårdcentralen, och färre patienter behöver därmed genomgå operation för att utesluta att hudförändringen är elakartad. Av de drygt 4000 fall som nu undersökts med metoden har nära 200 melanommisstänkta hudfläckar kunnat identifierats men samtidigt har också drygt 80 procent kunnat frikännas utan operation eller annan uppföljning.

– Fram tills nu har vi i många fall fällt hellre än friat, för att vara säkra på att inte missa några maligna melanom. Med teledermatoskopin kan vi vara mer träffsäkra och inte operera patienter i onödan, säger Elinor Nemlander som är specialistläkare i allmänmedicin och projektledare vid Akademiskt Primärvårdscentrum.

Teledermatoskopi började införas på vårdcentralerna runt om i Stockholms län för ett drygt år sedan, och används nu på över 100 vårdcentraler. Ytterligare ett trettiotal vårdcentraler kommer börja använda sig av metoden under juni månad, och under hösten väntas ytterligare 60 vårdcentraler anslutas.

– Att patienten får snabbare och säkrare svar minskar så klart deras oro. Eftersom färre patienter behöver opereras och remitteras sparas också resurser i vården, säger projektledaren Elinor Nemlander.

Teledermatoskopi innebär att läkaren på vårdcentralen tar bilder av hudförändringen med hjälp av teknik monterad i ett särskilt mobilskal på en smartphone. Bilderna tas om vårdcentralsläkaren inte själv kan avgöra om hudförändringen är farlig och skickas till hudspecialister för bedömning.

– Under coronapandemin har färre patienter gått till doktorn för att kolla sina hudförändringar, och vi misstänker därför att det finns fall av malignt melanom som inte upptäckts. Att vi nu kan erbjuda en metod som ger snabbare och säkrare svar ger både en bättre service till patienterna och underlättar arbetet att beta av den vårdskulden, säger Elinor Nemlander.

Liknande poster

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat

Ny metod kan rädda fler från hudcancer