Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EU-kommissionen godkänner AKEEGA vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

EU-kommissionen godkänner AKEEGA (niraparib i kombination med abiratirone) som första linjens behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och BRCA 1/2-mutationer och där kemoterapi inte är kliniskt indicerad.

AKEEGA som är en dubbelverkande tablett, plus prednison eller prednisolon, förbättrade signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) jämfört med standardbehandling hos obehandlade mCRPC-patienter med BRCA1/2-mutationer.

— Det är mycket glädjande att Akeega nu har godkänts i Europa. I ProBio-studien som jag ansvarar för, undersöker vi om ett enkelt blodprov, där vi analyserar cirkulerande tumör-DNA, kan förbättra valet av behandling för patienter med spridd prostatacancer. Beroende på den genetiska analysen kan vi bestämma om patienten ska ha cytostatika, hormonbehandling, eller riktad behandling som Akeega. Just nu testar vi sju läkemedel varav Akeega är ett. Studien pågår i tolv svenska sjukhus och på flera kliniker utomlands, säger Henrik Grönberg, överläkare vid Prostatacancercentrum Capio Sankt Görans sjukhus och professor i cancerepidemiologi på Karolinska Institutet.

Godkännandet för AKEEGA baseras på resultat från fas 3-studien MAGNITUDE, en prospektivt utformad precisionsmedicinstudie som inkluderar den hittills största kohorten av BRCA1/2-positiva patienter med obehandlad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Läs mer...

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Läs mer...

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant

Läs mer...