Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ERC-anslag till forskning om hjärntumörer

Cancerforskaren Fredrik Swartling får ERC Proof of Concept-bidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Bidraget är på 150 000 Euro och ska användas till att utveckla verktyg för diagnos och behandling av hjärntumörer, med framtida kommersialisering som mål.

Fredrik Swartlings forskning handlar om hjärntumörer som vanligen behandlas med strålning och cellgifter. Tyvärr utvecklas ofta behandlingsresistens vilket är den huvudsakliga dödsorsaken vid elakartade hjärntumörer hos barn och vuxna. I det nu finansierade projektet planerar Fredrik Swartling och hans team att ta fram ett nytt diagnostiskt verktyg för att identifiera celler som blivit resistenta mot standardbehandlingen för elakartade hjärntumörer.

– Vår strategi bygger på resultat från vårt tidigare ERC Starting Grant-projekt. Där upptäckte vi ett ökat antal vilande cancerceller i vävnadsprover som tagits vid operationer på barn som fått återfall av sin hjärntumör. De vilande cellerna är mer resistenta mot standardbehandling än huvuddelen av cellerna som svarar bra på standardbehandling, säger Fredrik Swartling.

Fredrik Swartling, universitetslektor vid institutionen
för immunologi, genetik och patologi.
Foto: Maria Swartling

Potential att utnyttja forskningsresultaten kommersiellt

Bidragen inom ERC Proof of Concept kan sökas av forskare som sedan tidigare har ett ERC-bidrag, som stöd för att undersöka om det finns potential att utnyttja forskningresultaten kommersiellt eller i samhället.

– Vi hoppas att våra nya verktyg kan användas för att screena celler som tas ut från biopsier i samband med en hjärntumöroperation och på så sätt bättre kunna identifiera patienter som riskerar allvarliga återfall. Det nya bidraget är mycket välkommet och kommer att förbättra möjligheterna för oss att nå det målet, säger forskaren Sonja Hutter som leder den experimentella utvecklingen av projektet i Fredrik Swartlings grupp.

I utlysningen av medel inom ERC Proof of Concept har totalt 166 ansökningar från 21 länder beviljats. Av dessa gick sju till svenska forskare.

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas