Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enhertu rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Enhertu rekommenderas för godkännande i EU av CHMP för patienter med tidigare behandlad HER2-positiv avancerad magcancer. Beslutet baserades på DESTINY-Gastric02 som visade att AstraZeneca och Daiichi Sankyos Enhertu visade kliniskt meningsfull effekt och DESTINY-Gastric01 som visade förbättrad total överlevnad jämfört med kemoterapi.

Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

Liknande poster

Positivt CHMP-utlåtande för Opdivo som neoadjuvant terapi vid NSCLC

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer