Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Endagsutredning påskyndar cancerbehandling

Redan vid första misstanken om cancer i urinblåsan får patienten tid för röntgen och undersökning på urologen. Allt på en och samma dag.
Modellen kallas One stop och används sedan i höstas i Region Skåne.

– Om patienten uppfyller kriterier för välgrundad misstanke om cancer i urinblåsan får man en tid för att genomgå en röntgenundersökning och därefter på samma dag en tid för undersökning av urinblåsan på urologmottagningen. Om utredningen visar att det är cancer går patienten härifrån med en tid för operation inom max ett par veckor, säger Johan Rundgren, sektionschef för urologin på Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK.

Viktigt att det går fort

Att snabbt får rätt diagnos och behandling är alltid viktigt vid misstanke om cancer. Cancer i urinblåsan tillhör de mer tidskritiska cancerformerna och därför är det särskilt viktigt att det går så fort som möjligt.

Enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) för blåscancer ska tiden från första remiss till första behandling vara 14 dagar och svar på mikroskopiska vävnadsanalysen vara högst 22 dagar. Men det är få regioner som klarar av att leva upp till detta.

Det är inte bara väntetiden för operation och svar på vävnadsanalysen som kan göra att processen drar ut på tiden. Ofta är det tiden från första misstanken om cancer till undersökning och utredning på urologmottagning som tar tid. One stop innebär att alla stegen – provtagning, röntgen, undersökning av urinblåsa och planering inför operation – görs på en enda dag.

Nära samarbete mellan röntgen och urologen

På CSK har man fått detta att fungera tack vare ett nära samarbete mellan röntgen och urologmottagning och ett stort engagemang hos personalen på båda enheterna. Johan Rundgren tror att det är enklare att använda den här modellen på mindre sjukhus där det är närmare mellan olika verksamheter.

One stop ska användas på fyra skånska sjukhus: Helsingborg, Ystad, CSK och Trelleborg. Men inte på Skånes universitetssjukhus, Sus.

– Vi klarar av behovet för hela Skåne på dessa fyra sjukhus. Genom att göra den fördelningen frigör vi utrymme för mer komplicerade utredningar och behandlingar på universitetssjukhuset. På så vis kan vi öka tillgängligheten även där, säger Lars Almroth som har utrett urologiverksamheten på uppdrag av regiondirektören.

Började användas i höstas

One Stop skulle egentligen ha börjat användas redan i våras. Men pandemin kom emellan och gjorde att det breda införandet sattes på paus.

På CSK har man hunnit arbeta enligt One stop en kort period under sena hösten. Några tydliga resultat finns därför ännu inte att redovisa, men responsen från patienterna är positiv.

– Fast ibland har vi nästan känslan av att det för fort. Flera patienter har velat boka om och flytta fram tiden för undersökning, säger Johan Rundgren.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Läs mer...

Halverade svarstider med digitaliserad patologi   

Läs mer...