Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Digital cancerrehabilitering i Skåne väcker internationellt intresse

Ängelholms sjukhus helt digitala cancerrehabilitering blir nu en del i ett större internationellt projekt som ska utveckla, testa och implementera e-hälsolösningar inom cancervården – där målet är att ge ökad livskvalitet för patienter och göra vården mer jämlik.

– Vi har erfarenhet av att öppna och driva en digital rehabilitering. Det vi har sett är att det finns gott om digitala verktyg men att det är brist på modeller, riktlinjer eller utbildningar om hur ett digitalt möte mellan vårdgivare och patient ska gå till. Vi behöver kunna säkra samma goda kvalitet i ett digitalt möte som i ett fysiskt. Det behövs en handbok och det är den vi ska börja skriva nu, säger Patrik Göransson som är Ängelholms sjukhus representant i AMBeR-projektet.

AMBeR står för Advanced Modeling of Baltic Cancer e-caRe och går ut på att bygga upp helt digitala processer inom cancervården. Projektet finansieras av EU Interreg South Baltic Programme 2021-27 för perioden september 2023 till augusti 2026.

Patrik Göransson är enhetschef för Cancerrehabilitering Skåne online, den digitala cancerrehabiliteringen som lanserades i början av 2023. Det är erfarenheterna från den verksamheten som ligger bakom inbjudan att utforma och delta i AMBeR-projektet.

– Att minimera behovet för fysiska besök gynnar inte bara de som har långt att åka utan även de som lider av trötthet som följd av cancersjukdom eller behandling. Det sparar också tid, och gör att fler kan få in sin rehabilitering i det övriga livspusslet, säger Patrik Göransson,

Projektet kommer även att undersöka möjligheterna för patienter att mäta olika blodvärden i hemmet, för att sedan följa upp med en digital vårdkontakt om resultaten. Även lokala infrastrukturer och regelverk ska ses över och en modell, manual och policyrekommendationer levereras till EU.

– Allt vi kommer fram till i projektet ska testas i verkligheten, mätas och utvärderas. Jag är säker på att detta arbete kommer att underlätta för verksamheter som vill komma igång med digital vård och rehabilitering, men den stora vinsten är så klart att våra patienter får en bättre och mer tillgänglig vård, säger Patrik Göransson.

Om AMBeR-projektet 

AMBeR-projektet har beviljats totalt 2,6 miljoner Euro och leds av leds av Department of Oncology vid Zealand University Hospital i Danmark. Ängelholms sjukhus tilldelas totalt 4,5 miljoner kronor för sin del i projektet.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Läs mer...

Halverade svarstider med digitaliserad patologi   

Läs mer...