Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Digital cancerrehabilitering ger nya möjligheter

Ängelholms sjukhus har öppnat Sveriges första helt digitala team inom cancerrehabilitering. Teamet, som går under namnet Cancerrehabilitering Skåne online, tar emot patienter från hela Skåne och gör cancerrehabilitering både mer tillgänglig och anpassad efter den enskilde patientens behov.

Cancerrehabilitering Skåne online är en del av Region Skånes satsning på en mer jämlik och tillgänglig specialistcancerrehabilitering, och ett komplement till de fysiska cancerrehabiliteringsmottagningarna. Att hela rehabiliteringsprogrammet sker digitalt gör att teamet kan erbjuda kompetens helt utifrån individens behov, och att alla får tillgång till samma rehabiliteringsmöjligheter oavsett var man bor.

– Många av våra patienter föredrar dessutom digitala träffar. Är man infektionskänslig eller lider av trötthet som följd av cancersjukdom eller behandling, så passar det bra att inte behöva ta sig i väg till sjukhuset. Det sparar också tid, och gör att fler kan få in sin rehabilitering i det övriga livspusslet. Det blir dessutom lättare för oss att sätta samman patientgrupper utifrån livssituation, eller var de befinner sig i sin behandlingsresa, säger Victoria Reimers, psykolog och samordnare vid Cancerrehabilitering Skåne online.

Interdisciplinärt team
I teamet kring patienten ingår arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, koordinator, kurator, läkare, psykolog, sexolog och samordnare. Varje teammedlem bidrar utifrån sin yrkesroll och kompetens.

– Innehållet i rehabiliteringen bygger vi tillsammans med personen i fråga, och om man vill kan även närstående involveras. Vi har även en nära samverkan med patientens cancervårdteam eller vårdcentral, för att se till att hela vård- och rehabiliteringsresan hänger ihop. Huvudfokus är att ringa in vad som är viktigt för personen i dennes liv, och att få till mer av det, berättar Victoria Reimers.

Nå ut till fler
Cancerbehandlingar har ofta stor påverkan på hela människan, och många patienter blir hjälpta av rehabilitering både under och efter sin behandling. Trots detta är det många patienter som inte vet om att det finns hjälp att få, och tillgången till cancerrehabilitering varierar mycket.

– Många upplever att reaktioner på det man varit med om kommer först en tid efter man avslutat sin behandling, när omgivningen förväntar sig att man ska gå vidare. Andra som har kroniska sjukdomar eller befinner sig i palliativ fas vet kanske inte att cancerrehabilitering också är till för dem. Vi vill att fler ska känna till att det finns hjälp att få – och att de förtjänar det, säger Victoria Reimers.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi